Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Svenska sjöar bidrar till växthuseffekten

Det visar ny forskning från Umeå universitet. När humus, d v s organiskt material, bryts ned i Sveriges närmare 100.000 sjöar bildas växthusgasen koldioxid. De flesta svenska sjöar är starkt påverkade av humusämnen och ny forskning har visat på flera nya viktiga aspekter av denna påverkan. Resultaten presenteras på tisdag på en internationell humuskonferens i Sundsvall.

Sjöar har två externa energikällor, solljus och humusämnen. Solenergin görs tillgänglig för biologisk produktion via växtplanktons fotosyntes, medan energiinnehållet i humusämnen frigörs av bakterier i vattnet. Humus består av delvis nedbrutet organiskt material från omgivande landområden. I sjöar med hög tillförsel av humusämnen blir bakterier den viktigaste basen för produktion av växter och djur. Mats Janssons forskargrupp vid Umeå universitet har visat att bakteriedominerade sjöar har en speciell sammansättning av organismer och är mindre produktiva än sjöar som domineras av växtplankton. Projektet har bl a stöd från Vetenskapsrådet.

Forskning förändrar synen på sjöar

När bakterier omvandlar humusämnen till bakteriebiomassa bildas även koldioxid. Denna process undersöks av samverkande forskargrupper i Uppsala (Lars Tranvik), Umeå (Mats Jansson) och Climate Impacts Research Centre i Abisko (Anders Jonsson). Beräkningar visar att sjöar i norra Sverige omvandlar ca 50% av allt humus som tillförs sjöarna till koldioxid. Sjöarna blir därmed viktiga för de nordliga ekosystemens påverkan på växthuseffekten. De senaste årens forskning om humus i sjöar har lett till en delvis förändrad syn på sjöars roll i landskapets ekosystem.

Internationell humuskonferens

19-21 maj samlas några av världens främsta humusforskare på Mitthögskolan i Sundsvall. De senaste åren har betydelsen av humusämnen i mark och vatten studerats intensivt, och deras påverkan på ekosystemen har visat sig ha långt större betydelse än man tidigare trott.
Fullständigt konferensprogram finns på:
http://www.ntm.mh.se/nordic_ihss

Kontaktinformation
Mer information
Mats Jansson, professor Umeå universitet
tel: 090-786 60 98, 070-632 03 08
E-post: mats.jansson@eg.umu.se

Ulla Lundström, professor Mitthögskolan
tel: 060-14 84 16, 070-209 03 25
E-post: ulla.lundstrom@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera