Tema

Bättre behandling av kronisk tarmsjukdom

Statiner – en sorts läkemedel som ofta används i samband med hjärt-kärlsjukdomar – kan tänkas hjälpa också patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Det tror i alla fall läkaren Olof Grip, som nyligen disputerat vid Lunds universitet på en avhandling om denna sjukdom.

Inflammatorisk tarmsjukdom ökar i frekvens i Sverige och anses snart kunna drabba en procent av befolkningen. Begreppet omfattar ulcerös kolit, som drabbar tjocktarmen, och Crohns sjukdom, som kan drabba både tunntarmen och tjocktarmen. Den medicinska behandlingen av framför allt Crohns sjukdom är bristfällig. Patienterna måste ofta genomgå operationer där den skadade delen av tarmen tas bort, vilket kan leda till en stomi, en ”påse på magen”.

Olof Grip har i sin avhandling bland annat studerat den kroniska inflammationens effekter på blodpropps- och cancerutveckling. Blodpropp i venerna visade sig vara vanligare hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. En möjlig förklaring är att patienterna har en ökad halt av cytokiner (inflammationsbefrämjande ämnen) i blodet, vilket ökar blodets benägenhet att levra sig. Patienter med ulcerös kolit hade också ovanligt höga mängder av en viss sorts vita blodkroppar (eosinofiler) med en tillväxtfaktor som troligen kan bidra till utvecklingen av cancer vid långvarig sjukdom.

Både kopplingen till blodpropp och cancer och den svåra sjukdomen i sig gör det viktigt att hitta nya medel mot inflammatorisk tarmsjukdom. Statiner skulle kunna vara ett sådant medel. Statiner används idag som kolesterolsänkande medicin för hjärt-kärlpatienter, men tros också ha en inflammationsdämpande effekt i blodkärlen.

– Vi fick därför idén att statiner skulle kunna dämpa också inflammationer i tarmen. De visade sig också i våra laboratorieförsök ge bra effekter på flera olika sätt. Statin-behandlade celler från Crohns-patienter minskade till exempel sin utsöndring av cytokiner, förklarar Olof Grip.

Crohns-patienter behandlas idag bland annat med cellgifter och höga doser kortison, en medicinering med många oönskade bieffekter. Det vore därför värdefullt att få fram en mer skonsam behandling. Olof Grip hoppas nästa år kunna göra en klinisk studie av statiners effekt på patienter med Crohns sjukdom.

Avhandlingen heter On the regulation and effects of chronic inflammation in inflammatory bowel disease. Arbetet har finansierats av medicinska fakulteten i Lund, MFR, Erhnold Lundström-stiftelsen, Nio Meter Liv-stiftelsen samt Universitetssjukhuset i Malmö.

Olof Grip träffas på tel 040-33 61 56, 33 73 70 eller 33 10 00 samt på e-post olof.grip@medforsk.mas.lu.se. Mer information om avhandlingen finns också på www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=med_790.html.

Bättre behandling av kronisk tarmsjukdom

 lästid ~ 2 min