Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2003

Hédi Fried en av hedersdoktorerna vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet

Professor Thomas Borkovec, psykolog Hédi Fried och professor Harald Klingemann har utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Thomas Borkovec
professor vid Penn State University i State College, Pennsylvania, USA, leder sedan 20 år tillbaka ett av världens största och mest framgångsrika centra för forskning och behandling av ångeststörningar, speciellt generaliserat ångestsyndrom. Hans vetenskapliga produktion uppgår till mer än 150 arbeten och han är en viktig samarbetspartner för Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hédi Fried
kom till Sverige 1945 från Auschwitz och Bergen-Belsen i Bernadottebussarna. Här bildade hon så småningom familj och arbetade sig in i det svenska samhället. 1984 startade hon i anslutning till judiska församlingen i Stockholm ett dagcenter för överlevande från Förintelsen. Som psykolog startade hon även stöd- och terapigrupper bland överlevandes barn. På senare år har hon gjort stora insatser som föredragshållare i utbildningsväsendet och berättat om sina egna och andras minnen av Förintelsen. Framförallt vill hon skildra de olika stegen på den väg som ledde till detta ödesdigra skede i Europas historia. Hon har också engagerat sig i internationellt freds- och försoningsarbete i anslutning till andra folkmord.

Harald Klingemannprofessor vid institutionen för socialt arbete och socialpedagogik vid Berns universitet. Hans forskning kring alkohol- och drogproblem och till dessa knutna interventioner, har i huvudsak varit inriktad på behandlingssystem och s.k. “spontaneous remission” – ett perspektiv som fokuserar på vilken inverkan faktorer utanför professionellt initierade interventioner har beträffande den långsiktiga, individuella utvecklingen av alkohol- och drogrelaterade problem.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 19 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera