Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2003

Ett mer oberoende liv för utvecklingsstörda

Ett internationellt bedömningssystem i kombination med ett åtgärdsprogram kan förbättra utvecklingsstördas förmåga att klara vardagsaktiviteter mer oberoende och effektivt. Det visar en avhandling som försvaras av arbetsterapeuten Anders Kottorp vid Umeå universitet den 23 maj.

Personer med utvecklingsstörning har svårigheter att klara olika vardagsaktiviteter. För att ge en sådan person möjlighet att fungera så oberoende och effektivt som möjligt i sin vardag är det viktigt att använda bedömningsmetoder som utgår från hans eller hennes egna unika livssituation. I avhandlingen prövas en internationell framtagen bedömningsmodell av förmågan att klara av vardagsaktiviteter och testas dess användbarhet i arbetet med personer med utvecklingsstörning. Detta har genomförts med både internationell och regional förankring.

Resultaten visar sammantaget att bedömningen fungerar väl när den används på personer med utvecklingsstörning. Studierna beskriver på ett nytt och detaljerat sätt vilka problem som personer med utvecklingsstörning möter i olika vardagssituationer. Bedömningen ger också underlag för planering och utvärdering av insatser för att minska dessa svårigheter. I avhandlingen utvärderas också ett åtgärdsprogram som tydligt förbättrade deltagarnas förmåga att klara vardagsaktiviteter mer oberoende och effektivt.

Anders Kottorp kommer ursprungligen från Sandviken/Gävle. Han har bedrivit sina forskarstudier vid Umeå universitet i nära samarbete med Landstingets handikappförvaltning där han sedan 1993 arbetar som arbetsterapeut. Avhandlingen är den första i ämnet arbetsterapi vid Umeå universitet.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering och har titeln “Occupation-based evaluation and intervention: Validity of the Assessment of Motor and Process Skills when used with persons with mental retardation”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är Ass. Professor Wendy J. Coster, Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences, Boston University, Boston, USA.

Kontaktinformation
Anders Kottorp finns vid enheten för arbetsterapi, tel. 090-786 92 77 (arb), 070-365 67 01 (mobil). E-post: anders.kottorp@occupther.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera