Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2003

Elektronisk tunga avslöjar mögel

En elektronisk tunga kan inte bara mäta förekomst och tillväxt av mikroorganismer, utan också känna skillnad mellan olika former av svampar och bakterier. Det visar Charlotte Söderström i en doktorsavhandling som lagts fram vid Linköpings universitet.

Ett mål med projektet i sin helhet är att i framtiden kunna utnyttja den elektroniska tungan för att kontrollera att livsmedelsprodukter är tjänliga som föda.

Dagens kontrollmetoder innebär att prover tas ut från produktionen och analyseras i laboratorium. Men att odla mögel och bakterier kan ta flera dagar. I värsta fall hinner maten nå oss konsumenter innan resultatet är
klart. Om en analys avslöjar något fel kan det vara svårt att avgöra exakt vilka förpackningar som ska slängas. Den elektroniska tungan däremot kan monteras direkt in i produktionsanläggningen. Där kan den mäta kontinuerligt och tål dessutom de starka rengöringsmedel som används
i maskinerna.

Instrumentet består av fyra metallelektroder som förs ned i provet varefter en elektrisk spänning läggs över dem. Den ström som då uppstår varierar i styrka mellan olika prover beroende på innehållet av elektroaktiva ämnen. Mikroorganismerna förändrar innehållet av sådana ämnen i provet, vilket registreras av den elektroniska tungan. Mätningen ger stora mängder data och med hjälp av speciella statistiska metoder kan relevant information tas fram.

Utvecklingen av den elektroniska tungan befinner sig än så länge på forskningsstadiet. Det kan dröja flera år innan den finns tillgänglig i livsmedelsindustrin.

Avhandlingens titel är “Measuring Microbial Activity with an Electronic Tongue”.

Kontaktinformation
Charlotte Söderström, avdelningen för tillämpad fysik
013-286614 eller 013-141716
chaso@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera