Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Vet kunderna mer än företagen?

Företagens kunder har med hjälp av informationsteknik fått nya möjligheter för kommunikation med företag och med varandra. Därigenom har kunderna också tillgång till resurser för utbyte av idéer, gemensam problemlösning och produktion. Detta innebär utmaningar för hur praktiker och teoretiker betraktar innovations- och utvecklingsprocesser.


Anders Lundkvist visar i sin avhandling “Conversation Realities: Five Studies of User Interactions as Sources of Innovation” hur fokus på innovationsprocessen förskjuts från företagsinterna funktioner till interaktiva processer på marknaden med kunder och användare.

Avhandlingen består av fem fristående artiklar som belyser (1) hur och varför kunder och användare frivilligt delar information med varandra, (2) hur företag organiserar sig efter de förändrade roller som kunder antar och (3) den datorstödda interaktion som sker mellan kunder i innovationsprocessen.

Ett genomgående nyckelbegrepp i avhandlingen är konversation som mer än kommunikation pekar på vikten av en öppen och ömsesidig interaktion mellan deltagarna i innovationsprocessen.

Den viktigaste slutsatsen som lyfts fram i avhandlingen är att marknadsförare, såväl forskare som praktiker, närmare måste studera hur kunder i nätverk skapar och omformar tjänster och produkter. Avhandlingen pekar på interaktionen mellan kunder som betydelsefull för problemlösning och kompletterar därmed tidigare studier där enskilda kunders kognitiva förmåga varit i fokus.

Anders Lundkvist disputerar den 16 maj 2003, kl 13.00 i Philipssalen, hus 3 i Kräftriket (Roslagsvägen 101) i Stockholm. Han nås på e-post: anders.lundkvist@bat.se eller tfn 070-723 53 90.

Information om avhandlingen kommer fortlöpande att uppdateras på www.fek.su.se/home/alu/

Doktorsavhandlingen kan beställas i sin helhet via koordinator Richard Castillius, rc@fek.su.se

Anders Lundkvist, forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet har mer än 15 års erfarenhet av marknadsföring och elektroniska medier. Han är bl.a. medförfattare till årets marknadsföringsbok 1998, andra böcker och artiklar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera