Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Fjällräven konkurreras ut

Fjällräven har levt i fjällkedjan sedan istiden, men är idag Sveriges mest hotade däggdjur. Konkurrens med den på kalfjället allt vanligare rödräven är ett av de största hoten mot fjällrävens existens.


Fjällräven väger bara 3-4 kg och är inte större än en liten katt. En rödräv kan vara upp till dubbelt så stor och är därför en överlägsen konkurrent i närkamper om lyor och revir. En rödräv kan dessutom döda både vuxna fjällrävar och valpar. Bodil Elmhagen har i sin doktorsavhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, visat att både fjällräv och rödräv är utpräglade opportunister som äter allt de kan komma över; i fjälltrakterna framför allt lämmel, sork och fågel. Det har dock blivit vanligare att rödräv tar över gamla fjällrävslyor nära trädgränsen där det finns relativt gott om sork och fågel. Fjällräv undviker närkontakt med rödräv och har därigenom trängts undan från lågfjällen till högt liggande lyor där det nästan bara finns lämmel att jaga. på lämmel varierar kraftigt och dåliga år finns det så få lämlar att fjällräven inte kan föda upp några valpar.

Under de senaste 20 åren har det bara varit gott om lämmel vid ett tillfälle, sommaren 2001. De uteblivna lämmelåren har inneburit att fjällrävarna fått färre valpar och stammen har successivt minskat. Idag finns bara 50-70 fjällrävar kvar i den svenska fjällkedjan. Datorsimuleringar ger stöd åt fältstudierna och tyder dessutom på att fjällräven skulle klara sig bättre om den inte var utkonkurrerad från de lågt liggande fjällområdena där bytestillgången är högre.

Fjällräven fridlystes redan 1928 efter att en omfattande jakt på grund av dess dyrbara päls hade decimerat stammen. Därefter har rödrävsstammen ökat kraftigt och periodvis har lämmelåren uteblivit. Den kombinerade effekten av detta har sannolikt varit förödande för fjällrävsstammen.


Doktorsavhandlingens titel: Interference Competition between Arctic and Red Foxes.

Disputationen äger rum fredag den 16 maj kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Göran Högstedt, Universitetet i Bergen.

Bodil Elmhagen kan nås på telefon 08-16 40 37 (Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post: bodil.elmhagen@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera