Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Bättre operationsteknik med titthål för ljumskbråck

Operation för ljumskbråck kan utföras med titthålsteknik utan att bukhinnan behöver penetreras. Denna teknik ger mindre besvär efter operation och ökar inte risken för tarmvred. Detta visas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Operation för ljumskbråck är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom kirurgin idag. En mängd olika operationstekniker har använts under årens lopp med varierande resultat. Återfallsfrekvensen har tidigare ofta varit hög. Vid operationer i buken finns också en risk för tarmvred.

Metoderna att operera bråck har utvecklats från operationer som sys med tråd till operationer med syntetiska nät, vilket medverkat till att återfallsrisken minskat. De kan utföras på konventionellt sätt med ett operationssnitt i ljumsken eller med titthålsteknik. Titthålsoperationer kan i sin tur utföras via bukhålan (TAPP) eller genom att man opererar enbart i bukväggen utan att gå in i bukhålan (TEP).

I läkare Sven Bringmans avhandling från Karolinska Institutet jämförs 1212 patienter från flera sjukhus som opererats med olika metoder, de allra flesta i dagkirurgi. Resultaten visar att operation med TEP ger kortare rehabiliteringstid och mindre smärta jämfört med konventionell operation.

Genom att länka samman information om över 30 000 patienter med ljumskbråck som var registrerade i det Svenska nationella bråckregistret med Socialstyrelsens patientregister kunde också risken för tarmvred som komplikation studeras. Risken för att utveckla tarmvred efter en TAPP-operation var nästan tre gånger högre än efter TEP och konventionella bråckoperationer. Andra faktorer såsom tidigare genomgångna bukoperationer eller inflammation i buken, ökade dock risken för tarmvred mer än TAPP.

Avhandlingens titel:
Minimally invasive hernia surgery (Minimalinvasiv bråckkirurgi)

Författare:
Sven Bringman, Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-5858 2453, 073 699 7543 eller mail: sven.bringman@cfss.ki.se

Disputation:
Fredag 16 maj kl 9.00, Föreläsningssal B64, Huddinge Universitetssjukhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera