Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2003

Partiklar från Saharaöknen kan påverka vårt klimat

Dammpartiklar från Saharaöknen kan transporteras i atmosfären och ta upp olika luftföroreningar. Maria Ullerstam visar i sin doktorsavhandling, som hon presenterar vid Göteborgs universitet, att svaveldioxid, som huvudsakligen kommer från förbränning av fossilt bränsle, kan tas upp av dessa dammpartiklar som ursprungligen kommer från Sahara.

Om det dessutom finns ozon eller kvävedioxid tillgängligt i luften kan dessa reagera vidare med svaveldioxiden på partikeln och bilda sulfat. Om en dammpartikel får ett lager av sulfat omkring sig kommer denna att bryta ljuset annorlunda vilket kan påverka växthuseffekten. Hur olika partiklar i luften påverkar kemin i atmosfären är ett viktigt område inom atmosfärsvetenskapen idag. Partiklar med olika innehåll kan bryta ljus på mycket olika sätt och kan därför antingen kyla eller värma vår atmosfär och påverka växthuseffekten.

Atmosfären är ett dynamiskt system som upprätthåller en beboelig miljö för oss på vår planet. Med en ständigt ökande population och därav växande luftföroreningar håller vi på att sätta detta system ur balans.

Det finns olika typer av partiklar i atmosfären med olika storlek och innehåll. Ett exempel är sotpartiklar från olika förbränningsprocesser. Men partiklar kan även bildas under olika reaktioner i atmosfären. På en global nivå är det dammpartiklar som dominerar i antal, dessa kommer ursprungligen från de stora öknarna på vår jord. Dessa partiklar kan till exempel vid stormar föras upp i atmosfären och transporteras relativt långa sträckor och interagera med andra föreningar i atmosfären. Vid speciella omständigheter kan de till och med transporteras upp till Sverige där man kan se detta som ett täcke av brunrött damm på till exempel bilar och trädgårdsmöbler.

Maria Ullerstam, Institutionen för kemi, Oorganisk kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot oorganisk kemi med avhandlingen “Kinetic and mechanistic study of some natural substances in the atmosphere” fredagen den 16 maj kl 10.15. Disputationen äger rum i KA, Kemihuset, Chalmersområdet, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/maria_ullerstam.shtml


Maria Ullerstam
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Telefon: 031-772 2866
E-post: mariau@inoc.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera