Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2003

Sahlgrenska akademin startar ny utbildning för bristyrke

Höstterminen 2003 startar Sahlgrenska akademin ett nytt program för utbildning till röntgensjuksköterska.Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen ser utbildningen som synnerligen angelägen och ger sitt stöd.

Det nya utbildningsprogrammet på 120 poäng leder fram till yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Detta är ett yrkesområde som sedan många år har stor brist på personal.

Brist på resurser hotade den planerade starten av utbildningen höstterminen 2003. Efter samråd med Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset har Sahlgrenska akademin nu beslutat att starta utbildningen höstterminen 2003, med 24 platser. Eftersom beslutet fattades sent görs denna antagning separat från antagningen
till exempelvis andra sjuksköterskeutbildningar vid akademin. Sista dag för anmälan är 9 maj och antagningen görs lokalt vid universitetet, vid avdelningen för studentfrågor. Trots att ansökningstiden inte
gått ut ännu har 60 personer redan sökt utbildningen, som ska bedrivas vid institutionen för omvårdnad vid vårdvetenskapliga fakulteten.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har starkt önskat att denna utbildning kommer igång så fort som möjligt och hjälper till ekonomiskt bland annat med att avstå från ersättning för praktikplatser för den första
intagningsomgången. En liknande förfrågan har gått ut till övriga verksamheter i regionen vilka kommer att bistå med praktikplatser.


Diskussioner pågår även med regionens företrädare i riksdagen i ett försök att påverka den framtida tilldelningen av medel till denna regionalt viktiga utbildning.

För mer information kontakta:
ordförande i programnämnden
Ewa Pilhammar Andersson
tel 031-773 2359
e-post Ewa.Pilhammar@fhs.gu.se

prefekt vid institutionen för omvårdnad
Ingegerd Bergbom
tel 031-773 6070
e-post ingegerd.bergbom@fhs.gu.se

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera