Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2003

Parapsykologi och hypnologi inkluderas i ny professur i psykologi

Lunds universitet har inrättat en professur i psykologi där ämnena parapsykologi och hypnologi finns inkluderade. I dagarna utlyses tjänsten som finansieras med en donation från Thorsenska Minnesfonden.

Faktorer som styr människans varseblivningsprocesser är ett centralt intresse inom psykologin, både i ett historiskt perspektiv och för den moderna forskningen. Forskningen kan tillämpas inom ett brett fält, från klinisk behandlingspsykologi till vittnespsykologi och analys av risker för felaktig varseblivning.
Inom parapsykologin studeras bland annat fenomen som antas yttra sig i form av förnimmelser som inte uppfattas av de fem sinnena. Det kan handla om tankeöverföring, varseblivning oberoende av tid och rum eller vissa personers påstådda förmåga att med hjälp av viljan påverka biologiska och fysikaliska förlopp. Inom hypnologin studeras förändrade tillstånd i medvetandet. Dessa förändrade tillstånd kan ske i sömnen, under hypnos eller vid mental splittring som kan bero på en psykisk sjukdom.
Bakom den nya tjänsten ligger en donation från en dansk margarinfabrikör vid namn Poul Thorsen. Han var fascinerad av parapsykologi och hypnos och bestämde att hans förmögenhet skulle gå till vetenskapen för att möjliggöra forskning kring dessa ämnen. Poul Thorsen dog för 40 år sedan men först nu är pengarna tillgängliga för universitetet. Idag är donationen värd 30 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jitka Lindén, prefekt för institutionen för psykologi, på telefonnummer 046-222 87 71, e-post Jitka.Linden@psychology.lu.se
Eller Tarmo Haavisto kanslichef på samhällsvetenskapliga fakulteten, telefonnummer 046-222 72 11, e-post Tarmo.Haavisto@kanslis.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera