Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2003

Nya trender inom ekumeniken

Ekumeniken – det mellankyrkliga samarbetet – står idag inför nya utmaningar. Den religiösa mångfalden sporrar till en utvidgad samverkan. På en konferens vid Lunds universitet diskuterar forskare och företrädare från en rad olika kyrkor om samarbetet ska sträcka sig till att gälla även andra religioner.

Romersk-katolska kyrkan, Kyrkornas Världsråd, Armeniska kyrkan i Jerusalem, Kinesiska församlingen i Sverige, Irish School of Ecumenics finns representerade när frågan om ett vidgat ekumenikbegrepp ska diskuteras.
Ekumenik betyder samarbete mellan kristna kyrkor. Idag är det många inom kyrkan som menar att det begreppet måste vidgas för att bättre spegla omvärlden.

En av konferensens huvudtalare är Jesuitprästen Jacques Dupuis. Han har under många år varit föremål för Vatikanens granskning, då han under sin tjänstgöring i Indien utmärkte sig för ett brett samarbete även med andra religioner.

Biskopen i den armeniska kyrkan i Jerusalem, Aris Shirvanian, kommer att hålla en föreläsning under rubriken “Ekumenik och terror”. Han diskuterar vad som händer i samvaron mellan olika religioner när terror kommer med i bilden. I det virrvarr av religioner och kristna kyrkor som finns representerade i Jerusalem blir det extra tydligt att religionen kan ha både en förenande och segregerande roll.

En annan talare på konferensen är John May från Irish School of Ecumenics. Han kommer från Irland där ordet ekumenik är mycket laddat efter århundraden av strider mellan protestanter och katoliker.
Konferensen är öppen för allmänheten och äger rum den 9-11 maj på Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8. Se www.teol.lu.se/nte/

Kontaktinformation
För mer information och intervjuer med någon av konferensens talare kontakta Ann Aldén på telefonnummer 046/222 43 30, 0704-387 136. Se även bifogat program.

Konferensprogram 9-11 maj

Nya trender inom ekumeniken

Plats: Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8

Fredagen 9 Maj

kl 15 NEW TRENDS IN ECUMENISM, Jacques Dupuis,
kl 16.15 NEW TRENDS IN ECUMENISM, Aruna Gnanandason
kl 19.30 HOW TO EXPRESS THE VISIBLE UNITY OF CHURCHES, John May, Anna Karin Hammar, Volker Kuester, Peter Bexell

Lördagen 10 Maj

kl 9.00 ECUMENISM AND TERROR, Aris Shirvanian
kl 13.00 ECUMENICAL PERSPECTIVES: Agnete Holm: Spirituality,
Kajsa Ahlstrand: Interreligious Dialogue, Bo Brander: Environment, Gunvor Lande: Gender, Hjalmar Fryklind: Grassroots and Network, Jieren Li: Chinese Churches Overseas.
kl 1930 ARTS AS A MEDIUM OF CHURCH UNITY, Jörn Henrik Olsen

Söndagen 11 Maj

kl 09.00 SERVICE IN THE DOME OF LUND, Elisabeth Gerle
kl 10.30 ECUMENICAL METHODS AND PROCESSES, Viggo Mortensen
kl 11.30 ECUMENICAL RESEARCH IN A POST-MODERN CONTEXT, Aasulv Lande, Manfred Hofmann

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera