Tema

Humörsvängningar vid hormonbehandling

Mer än en tredjedel av de kvinnor som upphör med hormonbehandling under klimakteriet gör det på grund av negativa sidoeffekter. I en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 16 maj analyserar gynekologen Inger Björn de bakomliggande orsakerna.

Östrogen är välkänt som en effektiv behandling vid övergångsbesvär i form av vallningar, störd nattsömn, sänkt humör och torra slemhinnor. Vid behandling av kvinnor som har sin livmoder kvar krävs ett tillägg av gulkroppshormon (gestagen) till östrogenet för att skydda livmodern mot slemhinneförtätningar, cellförändringar och i värsta fall cancer. Gestagenet eliminerar cancerrisken men kan dock hos känsliga kvinnor, särskilt dem med tidigare premenstruella besvär (PMS), framkalla negativa humörförändringar och fysiska symptom. 35% av de kvinnor som upphör med hormonbehandling gör det på grund av negativa sidoeffekter liknande PMS, troligen beroende på gestagentillägget.

På marknaden finns en mångfald av syntetiska gestagener och studierna innefattar en jämförelse mellan de två mest använda gulkroppshormonerna. Medroxyprogesteronacetat (MPA) framkallar mindre negativa humörförändringar än NETA (noretisteronacetat) men ger istället mer bröstspänningar och svullnad. Kvinnor som lidit av PMS under sin menstruerande tid är dock känsliga för båda gestagenerna. Förvånande nog, framkallar en högre dos MPA mindre negativa humörsvängningar än en lägre. Vidare påvisas ett samband mellan ökad östrogendos och nedstämdhet, irritabilitet, spänningar, svullnad och bröstömhet under fasen av gestagen-tillägg. Studierna har till syfte att optimera välbefinnandet vid östrogen/gestagenbehandling och att öka förståelsen för könshormonernas påverkan på centrala nervsystemet.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, och har titeln ”Hormone replacement therapy and effects on mood”. Svensk titel: ”Hormonbehandling i klimakteriet och effekter på humör”.
Disputationen äger rum kl 10.00 i föreläsningssal Betula, by 6M, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Bo von Schoultz, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Inger Björn är född i Dorotea kommun och uppvuxen i Vilhelmina. Hon avlade läkarexamen vid Umeå universitet 1980. Hon har arbetat i Piteå sjukvårdsdistrikt och specialiserat sig inom gynekologi. Sedan drygt 10 år är hon delägare i Läkarhuset Björnen, Piteå, och arbetar där som privatpraktiserande gynekolog. Tel. 070-516 16 90, e-post inger.bjorn@telia.com

Humörsvängningar vid hormonbehandling

 lästid ~ 2 min