Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2003

Vaccin som kan minska risken för hjärtinfarkt

Kan vi i framtiden komma att bli vaccinerade mot ateroskleros – den sjukdom som orsakar hjärtinfarkt, kärlkramp och de flesta fall av stroke? Forskning vid Lunds universitets institution för medicin i Malmö ger hopp om detta.

Ateroskleros börjar med att partiklar av LDL, kallat “det onda kolesterolet”, fastnar i ett blodkärl. Där kan partiklarna så småningom börja oxidera (härskna), vilket gör att en mängd giftiga substanser kommer ut i kärlet. Så småningom bildas ett ärr på kärlväggen, ett så kallat plack. Om sjukdomen fortskrider dör cellerna i placket, vilket gör att placket brister och en blodpropp bildas.
Men kroppens immunförsvar försöker också försvara sig mot oxiderat LDL. Professorn i medicin Jan Nilsson och forskaren Gunilla Nordin Fredrikson har identifierat över 100 antikroppar som reagerar mot vissa delar av LDL-proteinet. De har också påvisat ett negativt samband mellan antikroppsnivåer och oxiderat LDL.
– Höga antikroppsnivåer hängde samman med låga nivåer av oxiderat LDL. Det tyder på att antikropparna lyckats röja undan det oxiderade LDL-et ur blodet, förklarar Jan Nilsson.
I en annan studie har forskarna sprutat in antikroppsframkallande delar av LDL-proteinet i möss av en särskild, aterosklerosbenägen musstam. Man ville se om de insprutade proteinstrukturerna kunde fungera som vaccin och få immunförsvaret att reagera mot oxiderat LDL. Så skedde också: aterosklerosgraden hos mössen minskades med hela 60 procent. Samtidigt ökade bindvävsinnehållet i placken, vilket också är positivt. Plack med mycket bindväv är nämligen mer stabila och brister inte lika lätt.
Jan Nilsson och hans medarbetare har nyligen publicerat två artiklar i en internationell vaskulärbiologisk tidskrift. Nu vill man gå vidare med att testa dels en mer utvecklad vaccinprodukt, dels – som ett alternativ -konstgjort framställda färdiga antikroppar. I det första fallet har forskargruppen långt gångna diskussioner med ett utländskt läkemedelsbolag, i det andra är ett avtal redam klart med företaget BioInvent i Lund.
– I första skedet handlar det om nya djurförsök, men om två-tre år hoppas vi kunna starta studier med friska mänskliga försökspersoner.
– Ett framtida läkemedel skulle i första hand vara avsett för personer med instabila plack och hög risk för hjärtinfarkt. Men om det visar sig ge god effekt kan patientgruppen förstås på sikt komma att breddas, säger Jan Nilsson.

Jan Nilsson träffas på tel 040-33 76 84 eller 0708-33 76 84, e-post Jan.Nilsson@medforsk.mas.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera