Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2003

Syrehalten i tumörceller viktig för behandlingen

En särskild metod för att kartlägga fördelningen av syrefattiga områden i tumörer presenteras i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 16 maj av Anna Ljungkvist. Syrehalten har stor betydelse för resultaten vid strålbehandling.

Kroppens alla organ är uppbyggda av olika typer av celler. När balansen mellan nybildade och döda celler rubbas uppstår en tumör, vars celler behöver försörjning av syre och näring. Detta möjliggörs genom att nya blodkärl bildas i tumören. Dessa nya kärl är ofta defekta och oregelbundet fördelade, och därför uppstår syrefattiga, s.k. hypoxiska områden. Bestrålning av syrefattiga tumörer ger sämre behandlingsresultat, eftersom de hypoxiska cellerna är mer motståndskraftiga mot strålbehandling. Därför kan bättre behandlingsresultat uppnås genom ökad syresättning i tumören. Alla tumörer svarar dock inte på samma sätt; det går inte att utifrån graden av hypoxi förutsäga hur en enskild tumör kommer att svara på en specifik behandling.

Syftet med avhandlingen var att kartlägga fördelningen av de hypoxiska områdena i tumörer och hur de förändras av olika behandlingar. För att kunna göra detta har en speciell metod utvecklats. Därmed blev det också möjligt att bestämma livslängden hos hypoxiska celler. Alla mätningar skedde i tumörer som transplanterats från mänskliga patienter till möss. Olika hypoximönster i tumörerna kunde fastställas. Dessa mönster hade samband med de hypoxiska cellernas överlevnadsförmåga.

Arbetet, som utfördes i samarbete med Department of Radiation Oncology, University Medical Center Nijmegen i Nederländerna., lägger en grund för att vidareutveckla och registrera effekterna hos nya kombinationer av olika behandlingsformer. Det kommer att öka möjligheten att välja den mest effektiva behandlingen av en cancerpatient.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, och Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi, och har titeln: “Imaging the tumor microenvironment: the dynamics and modification of hypoxia”. Svensk titel: “Bildanalys av tumörers mikromiljö: dynamik och modifiering av hypoxi”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal 244, by 7, (Jubileumskliniken plan 2), Norrlands Universitetsjukhus.
Fakultetsopponent är professor Peggy L. Olive, BC Cancer Research Centre, Vancouver, Canada.

Kontaktinformation
Anna Ljungkvist är uppvuxen i Nymölla, Skåne. Hon finns på Department of Radiation Oncology, UMC Nijmegen, Nederländerna, och kan nås på tel. +31 24 361 45 15, e-post A.Ljungkvist@rther.umcn.nl

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera