Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2003

Blodtrycksbehandling med datorstöd

Ett bättre omhändertagande av patienter med högt blodtryck genom ökad följsamhet till vårdprogram är angeläget och det kan uppnås med datorstöd Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 9 maj av Mats Persson.

Högt blodtryck (hypertoni) drabbar en majoritet av befolkningen någon gång under livet. Effektiv behandling finns, men avhandlingen visar att de flesta med högt blodtryck saknar behandling och bland dem som behandlas får merparten inte tillräcklig blodtryckssänkning. De flesta med högt blodtryck har också förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom; bara en femtedel har låg risk för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten i avhandlingen visar att patienter med högt blodtryck och otillräcklig behandling löper sex gånger högre risk för slaganfall jämfört med välbehandlade hypertonipatienter. De individer som studerats kommer från Västerbottens län (Västerbottens hälsoundersökningar “lev och må”) och Norrbottens län (WHO:s MONICA-projekt).

Flera faktorer bidrar till att det blivit allt svårare att behandla högt blodtryck. Exempelvis är det viktigt att både det övre och det undre blodtrycket sänks. Behandlingsgränserna, framför all hos äldre, har sänkts. Nya läkemedel har tillkommit och i regel krävs krävs flera läkemedel i kombination för att uppnå en acceptabel blodtryckssänkning. I avhandlingsarbetet konstruerades ett vårdprogrambaserat beslutsstöd för att underlätta läkemedelsbehandling enligt gällande rekommendationer. En utvärdering gentemot faktisk behandling visades att man enbart genom att följa aktuella rekommendationer för val av läkemedel kunde sänka behandlingskostnaden med 40 %. I avhandlingen diskuteras även mer allmänt hur vårdprogramsbaserade beslutsstöd ska kunna bidra till ökad användning av evidensbaserad kunskap i klinisk praxis, vilket kan bidra till bättre blodtrycksbehandling.

Avhandlingen och dess delarbeten visar att ett bättre omhändertagande av patienter med högt blodtryck genom ökad följsamhet till vårdprogram är angeläget, givet utbredningen av, riskerna med och den idag undermåliga behandlingen av högt blodtryck.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, och har titeln “Bring hypertension guidelines into play; Guideline-based decision support system for drug treatment of hypertension and epidemiological aspects of hypertension guidelines”. Svensk titel: “Använd hypertonivårdprogram i praktiken; Vårdprogramsbaserat kliniskt beslutsstöd för läkemedelsbehandling av högt blodtryck och epidemiologiska aspekter på vårdprogram för högt blodtryck”.
Disputationen äger rum kl. 9.00, hörsal B, 9 tr, By 1D, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Hans Ibsen, Department of Internal Medicine M, Glostrup Hospital, Denmark.

Kontaktinformation
Mats Persson är distriktsläkare och kan nås på tel. 070-6615143. E-post: Mats.persson@fammed.umu.se
Se också hemsidan http://www.umu.se/phmed/allmmed/personal/ mats_persson.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera