Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2003

Belastningsskador vanliga hos musiker

Arbetsrelaterad smärta och värk i leder och muskler är mycket vanligt bland musiklärare och musiker, framför allt hos dem som spelar violin. Det är viktigt att lära in en ergonomiskt riktig spelstil redan från början, skriver sjukgymnasten Anncristine Fjellman-Wiklund i en avhandling som hon lägger fram vid Umeå universitet den 9 maj.

Avhandlingen, i det unga forskningsområdet “musikmedicin”, syftar till att lyfta fram kunskap om god arbetsmiljö och ergonomi för musiklärare och musiker, framför allt fiollärare och violinister. Arbetsrelaterad smärta och värk i nacke, skuldror och bröstrygg är i den här gruppen vanligare bland kvinnor än bland män, och besvären tenderar att vara ihållande och att öka över tid.

Nack- och skulderbesvären är kopplade till både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Positivt i arbetet som musiklärare är samspelet med andra musiker/lärare/elever och kreativiteten i musiken. Däremot upplevdes arbetsorganisationen och dess mål som stressande. Yrkesrollen som antingen musiker eller lärare påverkade också hälsoupplevelsen och strategierna för att hantera stress.

Mätningar av muskelaktiviteten i nack- och skuldermusklerna bland stråkmusiker visar att varje enskild musiker kan upprepa sitt eget muskelaktivitetsmönster, men att mönstret skiljer mellan de olika musikerna. Kroppskännedomsträning, en teknik med rötter i Tai-Chi, Chuan-traditionen, kunde inte påverka mönstret i muskelaktiviteten, vilket indikerar att ett mönster som redan är införlivat i personens spelstil kan vara svårt att förändra. Det är därför viktigt att lära in en ergonomiskt riktig spelstil redan från början i den musikaliska skolningen. Musikläraren spelar här en viktig roll som förebild.

Kontaktinformation
Anncristine Fjellman-Wiklund är född och uppväxt i Arvidsjaur och bor sedan 1977 i Skellefteå. Hon nås på tel. 0910-329 29 (bost) och 070-379 51 89. E-post: anncif@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera