Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

Ny satsning mot stress och utbrändhet

En av världens främsta experter på stress, professor Lennart Levi, är tillbaka i Luleå för att diskutera fortsatta samarbetsprojekt i kampen mot ohälsan i arbetslivet.- Att Luleå var först ut bland de tekniska högskolorna att utbilda tekniker inom detta område är inte nog. Nu måste vi gå vidare och ta ett kliv framåt i kampen mot stressoch utbrändhet och här har Luleå ett unikt utgångsläge för planering av framtida projekt, säger Eva Mauritzson-Sandberg, fil.dr vid Institutionen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet.

Att antalet sjukskrivningar med diagnosen utbrändhet ökar dramatiskt har väl knappast undgått någon, inte heller att de drabbade blir allt yngre.

Vid Luleå tekniska universitet görs nu konkreta åtgärder för att förbättra den psykosociala miljön i samhället. Sedan våren 2002 erbjuds blivande civilingenjörer en 5-poängs kurs i psykosocial arbetsmiljö. Målet är att ge studenterna kunskaper om hur psykosociala faktorer påverkar vår hälsa, vad det är som gör att vi blir sjuka och hur vi kan bli friska igen.

– Vi vänder oss i första hand till studerande inom civilingenjörsprogrammen, eftersom många av dem går vidare till ledande befattningar med personalansvar. En målsättning är att öka förståelsen och ge kunskap, inspiration och verktyg för att ingenjörerna systematiskt ska kunna arbeta med arbetsmiljön inom olika företag. Helt enkelt rusta dem inför framtiden, säger Eva Mauritzson-
Sandberg.

– Det har nu gått två år sedan samarbetet mellan Luleå tekniska universitet, Karolinska institutet, Hjärt- och lungfonden, STF ingenjörsutbildning och Civilingejörsförbundet inleddes. Detta samarbete har i dag lett fram till en mycket populär universitetskurs i stressprevention för civil-ingenjörsprogrammen. Samarbetspartnerna har genom omfattande sponsring bidragit till att alla studenter på kursen fick möjlighet att delta i en internationell konferens i Stockholm med bland andra Kristina Maslash. Detta inslag i kursen var synnerligen uppskattat.

Flera olika utvecklingsprojekt har diskuterats inom samarbetet och nu är det dags att gå vidare och få planerna mer konkretiserade. Det som ska diskuteras är bland annat etableringen av ett stresscentrum i Luleå för utbildning och forskning.

– Vi hoppas kunna avsluta mötet med att säga att “Luleå tekniska universitet, uppbackat av professor Lennart Levi, Civilingjenörsförbundet och STF IU, har nu tagit ett historiskt beslut om att starta ett tvärvetenskapligt institut/centrum för arbetet mot stress & utbrändhet” säger Eva Mauritzson-Sandberg.

Tisdagen den 29 april klockan 14.50-16.25 (F-huset, sal 531) håller professor Lennart Levi en föreläsning på temat “Arbetsrelaterad stress – vad varje civilingenjör och blivande chef bör veta”.

Vid det planerade mötet deltar Eva Mauritzson-Sandberg, rektor Ingegerd Palmér, Ylva Fältholm (prefekt vid Institutionen för arbetsvetenskap), professorn i teknisk psykologi Håkan Alm samt doktoranden i teknisk psykologi Tommy Nordmark, samtliga verksamma vid Luleå tekniska universitet.
Inbjudna deltagare är professor emeritus Lennart Levi, professor Åke Nygren från Karolinska institutet, Janke Wikholm, chef för STF Ingenjörsutbildning, Petra Lundberg från Hjärt- och lungfonden samt Lars Garnefält, utvecklingschef på Civilingenjörsförbundet.

Upplysningar: Fil. dr Eva Mauritzson-Sandberg, tel. 0920-49 23 84 eller eva.mauritzson-sandberg@arb.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera