Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2003

Professor Lars Reuterswärd, LTH,blir avdelningschef i FN-organ i Nairobi

Lars Reuterswärd, professor vid LTH i arkitektur – utlandsbyggande, tar tjänstledigt för att under två år fungera som chef för en avdelning inom FN-organet UN-HABITAT i Nairobi, Kenya. Avdelningen – som är en av tre inom UN-HABITAT – heter Global Division och arbetar med bostadsfrågor, vatten och sanitet, infrastrukturfrågor, utbildning, stads-utveckling etc.

UN-HABITAT är numera en motsvarighet inom bostads- och stadsbyggnadsområdet till WHO och UNESCO på hälso- respektive kulturområdet. FN-organet leds av dr Anna Tibaijuka och har sitt säte i Nairobi.
Redan på söndagen den 27 reser Lars Reuterswärd till Afrika. Under hans frånvaro kommer universitetslektor Maria Nyström att ha ansvaret för avdelningen Ark3 i A-huset.
– Jag hoppas att efter två år komma tillbaka till LTH med nya kontakter och kunskaper, säger Lars Reuterswärd, som varit i kontakt med FN-organisationen ända sedan han som nybakad student deltog i den första habitatkonferensen i Vancouver Forum 1976.
Därefter har han anlitats av UD som representant/rådgivare i bl a Habitat 2-konferensen i Istanbul 1996 och Habitat 2+5 i New York 2001, där UN-HABITAT blev fullvärdigt FN-organ.
– Som alltid möter man nya uppdrag med blandade känslor, säger Lars Reuterswärd. Det är en stor utmaning men också en stor omställning och jag kommer att sakna kontakten med studenterna väldigt mycket.
– På flera sätt påminner det nya arbetet om det vid ett universitet, men det är förstås mer normativt och politiskt. Jag ser världens regeringar och städer som mina uppdragsgivare. I avdelningen finns fyra underavdelningar med underchefer som leder olika projekt. Arbetet handlar om rådgivning, utbildande och forskning ungefär som vid universitetet.
– En av de få saker vi vet om framtiden är att det kommer att byggas städer som aldrig förr. Mer än hälften av alla människor bor redan i städer och det byggs ungefär ett Malmö om dagen i världen, allra mest i Östasien och Sydasien. 70 miljoner människor välden runt flyttar in i städer varje år och all statistik visar att man i genomsnitt lever längre och bättre där än på landet.
– Sedan är många städer väldigt ojämlika, med brister i kompetensen hos ledning och förvaltning och brister i infrastrukturen. Så det saknas inte arbetsuppgifter, konstaterar Lars Reuterswärd.

Kontaktinformation
Lars Reuterswärd kan ännu under fredagen 25 april nås på LTH via telefon 070-53 888 19 eller 046-222 72 77.
Fakta om organisationen UN-HABITAT finns på www.unhabitat.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera