Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2003

Bra vård för allvarligt psykiskt sjuka finns men få har tillgång till den, visar avhandling

Situationen för allvarligt psykiskt sjuka människor i samhället kan förbättras. Det finns bra behandlings- och rehabiliteringsformer och sociala metoder men få har tillgång till dessa metoder av ideologiska och ekonomiska skäl. Det menar Lisbeth Lindell, verksam som universitetsadjunkt i omvårdnad på Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.Lisbeth Lindell disputerar den 24 april på sin avhandling “Mellan frisk och sjuk En studie av psykiatrisk öppenvård”.

Lisbeth Lindells avhandling är en studie av en dagsjukvårdsenhet som var planerad som en permanent verksamhet men som endast existerade under fem år på grund av besparingar och omstruktureringar inom den psykiatriska vården. Dagsjukvården var ett nytt och oprövat alternativ. I avhandlingen lyfts de sociala processerna fram och vårdsammanhangets betydelse fokuseras. Är man frisk eller sjuk? Hur upplever patienterna psykisk sjukdom, hälsa, medpatienter, behandling, rehabilitering och vardagens relationer? Hur profilerar personalen en ny vårdform?

Studien visar att vårdformen ger signaler som påverkar patienternas hälso- och sjukdomssyn, relationer till medpatienter och personal, samt deras vardagliga sociala relationer. De hälsobefrämjande effekterna beskriver patienterna som upptäckter av mönster och förändring. Personalen menar att deras fokusering på hälsa och resurser, och det rika behandlingsutbudet som lämpar sig för olika typer av problem, är det speciella med verksamheten och att arbetet utvecklar och förändrar dem själva. En viktig fråga blev naturligtvis vad brist på varaktighet och stabilitet innebär i de nya vårdformer som etableras.

– Min avhandling visar ett gott exempel och betydelsen av patienternas och personalens engagemang och arbete. Den har ett politiskt värde och innebär politisk kritik, säger Lisbeth Lindell.
– Avhandlingen visar att det finns vård-, stöd-, rehabiliterings-, behandlings- och sociala metoder utvecklade för allvarligt psykiskt sjuka människor i samhället. Svårigheterna är att för få av dessa människor idag, av bl a ekonomiska och ideologiska skäl, har tillgång till dessa möjligheter så att deras situation kan förbättras.

Lisbeth Lindell disputerar vid Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Avhandlingen “Mellan frisk och sjuk En studie av psykiatrisk öppenvård” kan beställas på tfn 046-222 32 67, e-post repro@sos.lu.se.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Lisbeth Lindell, 040-665 74 46, e-post: lisbeth.lindell@hs.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera