Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2003

Låga temperaturers påverkan på växter

Johan Baker-Åström, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet redogör i sin avhandling för hur växters produktionskapacitet påverkas av låga temperaturer.

Avhandlingen visar hur låga temperaturer medför en ökad reduktion av kloroplasten och hur detta avspeglas i ett lägre ljusupptag och lägre koldioxidassimilering. Avhandlingen visar också hur växten ställer om sin metabolism, ämnesomsättning, för att tillgodose de nya tillväxtförhållandena samt hur en ökad cellandning kan påskynda denna omställning.

Kunskap om metabolism vid låga temperaturer är av mycket stor vikt vad gäller försök att öka växters produktionskapacitet vid nordliga breddgrader.

Fredagen den 25 april försvarar Johan Barker-Åström, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Photosynthetic Electron Transport and Photosynthetic Carbon Metabolism during Low Temperature Acclimation of Arabidopsis thaliana”. Svensk titel: “Fotosyntetisk elektrontransport och kolhydratmetabolism under acklimatisering till låga temperaturer i Arabidopsis thaliana”.
Disputationen äger rum klockan 10:00 i KBC-huset KB3A9. Fakultetsopponent är Dr. Owen Atkin, Department of Biology, University of York, York, U.K.

Kontaktinformation
Johan Baker-Åström nås på:
Tel: 090-786 9658
E-post: johan.astrom@plantphys.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera