Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2003

Njurskador hos diabetiker

Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, hos unga vuxna patienter är förknippad med ökad risk för snabb njurpåverkan. Det framgår i den avhandling som Maria Svensson försvarar vid Umeå universitet den 25 april.

Diabetisk njurskada är en viktig komplikation till diabetes eftersom den är kopplad till ökad risk för njursvikt och hjärt-kärlsjukdom. Avhandlingen visar att kontroll av blodsockernivån, även tidigt vid diabetes hos barn, kan vara en väsentlig faktor för utvecklingen av diabeteskomplikationer i både njurarna och i ögonen. Hos barn tycks låg ålder vid insjuknandet i diabetes fördröja utvecklingen av diabeteskomplikationer.

Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, är idag den snabbast ökande diabetesformen och just typ 2-diabetes hos unga vuxna patienter är förknippad med ökad risk för snabb njurpåverkan, som dessutom tycks vara av allvarligare grad än vid typ 1-diabetes. Trots modern diabetesbehandling kan patienterna fortfarande få njurkomplikationer tidigt i sin diabetessjukdom, men den totala förekomsten av och allvarlighetsgraden hos njurpåverkan verkar dock vara lägre jämfört med situationen för några decennier sedan. Ca 18% av dem som insjuknat i diabetes som barn visade tecken till lindrig njurpåverkan efter drygt 10 år med sjukdomen. Bland dem som insjuknat i senare åldrar (15-34 år) utvecklade en lägre andel, 7%, njurpåverkan inom ca 10 år.

Vid svår njurskada hos patienter med diabetes påverkas insulinets verkan och omsättning. I avhandlingen redovisas tecken på att typ 1-diabetiker redan vid en lätt nedsatt njurfunktion kan ha tydligt minskad känslighet för insulinets effekter i kroppen. En konsekvens kan vara större ökat behov av insulintillförsel i takt med att njurfunktionen minskar. Den nedsatta känligheten för insulin skulle också kunna vara en bidragande faktor till den ökad risken för hjärtkärl-sjukdom hos patienter med diabetes och njurskada.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln “Metabolic Aspects on Diabetic Nephropathy”. Svensk titel: “Metabola aspekter på diabetisk njursjukdom#”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponenet är professor Ulf Adamson, Inst. för medicin, Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus.

Kontaktinformation
Maria Svensson finns vid enheten för medicin, tel. 090-785 25 86, e- post: Maria.Svensson@medicin.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera