Tema

Svenska bilderböcker har mer information jämfört med brasilianska

Hur lyckas bilderboken med att samtidigt dra åt sig både barns och vuxnas uppmärksamhet? På vilket sätt uttrycker sig kulturella särdrag i bilderböcker från olika länder?

Dessa är de två frågor som Fátima da Silva behandlar i sin doktorsavhandling som hon nyligen lagt fram vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier vid Stockholms universitet. Avhandlingen är en komparativ studie mellan brasilianska och svenska bilderböcker som gavs ut under perioden 1970 – 2000.

Studien visar hur olika grepp som används i bilderböcker förenar barn och vuxna genom att uppmuntra dem att ta på sig bestämda roller under läsningens gång.

Ett kännetecken för svenska bilderböcker är att de innehåller mer information än brasilianska, dvs. de är lite mer detaljerade. Brasilianska bilderböcker visar en klar genusdistinktion mellan manligt och kvinnligt, har en tendens att understryka kollektivism och respekt för auktoritetsfigurer medan de svenska bilderböckerna uppmuntrar till individualism, utmaning av auktoritetsfigurer och jämlikhet.

Doktorsavhandlingens titel: För den som har lätt att förstå är ett halvt ord nog – Kommunikation och informationsflöde i brasilianska och svenska bilderböcker.

Fátima da Silva kan nås på tfn 08-640 92 78, e-post ime@mbox300.swipnet.se

Fátima da Silva kommer att medverka under Forskardagarna 16 – 18 oktober 2003.

Svenska bilderböcker har mer information jämfört med brasilianska

 lästid ~ 1 min