Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2003

Ökad maskstorlek i redskapen kan hindra Östersjötorskens återhämtning

Istället för ett torskfiskestopp i Östersjön har alternativa åtgärder för att skydda beståndet diskuterats. Ett förslag är att öka maskstorleken i redskapen så att torsken ska få en möjlighet att leka åtminstone en gång.

Olle Hjerne, presenterar i sin doktorsavhandling vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, resultat som visar att denna åtgärd kan få negativa effekter för beståndet. Överlevnaden är mycket högre för ägg från stora honor än från små honor, särskilt när salt- och syrekoncentrationerna är låga. Detta gör stora honor mer värdefulla ur reproduktionssynpunkt. Om maskstorleken ökas utan att de totala fångsterna minskas så kommer fisketrycket på de stora honorna att öka och därmed kommer äggöverlevnaden att minska. För att öka mängden stora honor, vilket är extra viktigt när salt och syreförhållandena är ogynnsamma för torskreproduktion, måste fångsterna minskas dramatiskt (fiskestopp).

I avhandlingen diskuteras även orsaker till överfisket, i synnerhet överkapaciteten inom fiskeflottan. Ett sätt att förhindra en ökning av fångstkapaciteten kan vara att inte tillåta de årliga fångstkvoterna att öka när beståndet ökar. I avhandlingen visas att konstanta fångstkvoter kan vara ekonomiskt fördelaktiga för fiskeindustrin.
Överfiske kan leda till många olika negativa ekologiska effekter. Olle Hjerne har även undersökt hur fisk och fiske kan påverka närsalterna i Östersjön. Beräkningar visar att en stor del av de närsaltsutsläpp som människan orsakar och som hamnar ute i Östersjön, tas upp igen genom de närsalter som finns i fisken som fångas. På detta sätt motverkar fisket övergödningen av Östersjön, men fiske kan även ha andra effekter. När fisken växer som mest under sommaren binds stora mängder fosfor i fiskbiomassan. Detta skulle kunna påverka produktionen av alger och eventuellt påverka algblomningarna.


Doktorsavhandlingens titel: Fisheries management in an ecological context – examples from the Baltic Sea

Disputationen äger rum fredag den 25 april kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Dr. Simon Jennings, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestoft Laboratory, Storbritannien.

Olle Hjerne kan nås säkrast via e-post olle@system.ecology.su.se eller på telefon 08-674 75 51.


Olle Hjerne kommer att medverka i Forskardagarna 16 – 18 oktober

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera