Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2003

Vävnadsprov från blåmusslor kan hjälpa musselodlare att finna bästa skördetid och mest gynnsamma odlingsplats

Pressmeddelande om doktorsavhandling i marin zoologi av Lillemor Svärdh.

Blåmusslan (Mytilus edulis) lagrar energi i form av glykogen, då födotillgången är god och använder sedan denna energi till att bland annat utveckla ägg och spermier. Lillemor Svärdh presenterar i sin avhandling studier av svenska blåmusslor som visar att könsutvecklingen startar redan på hösten och pågår fram till leken som vanligtvis startar i maj/juni. Vissa musslor leker två gånger och andra har en fördröjd lekperiod, som kanske inte infaller förrän i september. Anledningen till dessa skillnader kan vara att födotillgången varierar i musslornas levnadsmiljö. Låg födotillgång ger lågt energiinnehåll och följaktligen en långsammare könscellsutveckling.

Kunskapen om blåmusslors könsutveckling och energiinnehåll är betydelsefull för musselodlare eftersom musselköttets vikt är beroende av dessa två faktorer. Man vet sedan tidigare att musslorna är mest “matiga” strax före leken (musslan är full av ägg och spermier) men även under en period under hösten. Med hjälp av vävnadsprover har Lillemor Svärdh bestämt utvecklingsfas i ett antal musslor och i dessa även mätt halten upplagrad glykogen.

Lillemor Svärdh fann ett mycket starkt samband – musslor strax före lek hade låga glykogenhalter medan musslor i den reproduktiva viloperioden (innan nya ägg och spermier bildas) hade höga glykogenhalter. Resultaten visar att glykogenhalten i musslor skulle kunna användas som ett mått på, dels reproduktiv mognad, dels tillgången på föda i vattnet, eftersom mängden glykogen är kopplad till denna. Detta betyder att musselodlarna, genom att mäta glykogenhalt skulle kunna pricka in både optimal skördeperiod och den för tillfället optimala placeringen av odlingen. Vidare studier ska nu påbörjas med syftet att utveckla en enkel provtagningsmetod för odlare.


Lillemor Svärdh, Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Histological and parasitological studies of the blue mussel Mytilus edulis L.” torsdagen den 17 april 2003.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/lillemor_svardh.shtml

Lillemor Svärdh
Göteborgs universitet
Institutionen för marin ekologi
Tjärnö marinbiologiska laboratorium
Telefon: 0526-687 03
E-post: Lillemor.Svardh@tmbl.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera