Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2003

Störningar på Internet snart ett minne blott?

Stanislav Belenki presenterar i sin doktorsavhandling i datorteknik en algoritm som reglerar Internets s.k. admission control, eller åtkomstkontroll. Hans forskning kan innebära lösningen för att komma tillrätta med den låga kvalitet och det dåliga utnyttjande som Internet tekniskt bygger på. Här finns mångmiljonvinster att hämta, inte minst ekonomiskt och telekomindustrin har redan visat intresse för de nya forskningsresultaten.

Internets arkitektur bygger på ett enkelt och effektivt tekniskt nätverk som vilken användare som helst kan få tillträde till. Nackdelen är att det är inflexibelt, dåligt utnyttjat och känsligt för störningar. Detta gör det svårt att få hög teknisk kvalitet, vilket blir extra tydligt vid mer avancerad användning av nätet, som exempelvis telebildsändningar. Så fort antalet linjer som kommunikationen tekniskt vilar på minskar, blir bilden suddig, rörelser fördröjda och ljudet blir stötigt och försvinner. Stanislav Belenkis forskning handlar om att förbättra kvaliteten och att komma till rätta med dessa tekniska brister. Utmaningarna är stora eftersom Internet är ett globalt system.

Stanislav Belenki har studerat systemets svaga länk, den s.k. åtkomstkontrollen för att se om det går att få fram en garanterad, eller förutsägbar tjänstekvalitet (även benämnd quality of service). Lösningen han presenterar i sin avhandling är en heuristisk algoritm.
– Åtkomstkontrollen är något som alla globalt kan enas kring. Om min algoritm används i nätverken skulle kvaliteten förbättras, samtidigt som nätet skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt, säger Stanislav Belenki. Helt plötsligt blir det enkelt för telekombolagen att öka sin kapacitet och därmed försäljningen till användarna. Vinstmöjligheterna är uppenbara.

Industrin har, inte oväntat, redan visat intresse för Stanislav Belenkis forskningsresultat. Än är det dock för tidigt att börja använda algoritmen i kommersiellt syfte. Nästa steg för Stanislav Belenki är att ta fram en prototyp som han kan fortsätta att utveckla tillsammans med industrin. Han gör själv bedömningen att en prototyp kan finnas färdig i slutet av året. Patentet har han redan säkrat.

Fotnot
Stanislav Belenkis avhandling “On Connection Admission Control in Computer Networks” är framlagd vid Chalmers tekniska högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Stanislav Belenki tel 0520-47 53 41, e-post
stanislav.belenki@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera