Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2003

Kortare ledtider och bättre samarbete tack vare Internetbaserade forskningsportaler.

Kliniska forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin involverar ofta personer från olika organisationer och även myndigheter. Genom att använda Internet-baserade lösningar – forskningsportaler – förbättras möjligheten till samarbete över organisatoriska gränser, vilket kan förkorta den tids- och kostnadsintensiva FoU-processen.

Detta framkommer i en doktorsavhandling i informatik av Kai Simon, som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 11 april. I avhandlingen studeras ett BPR-projekt (Business Process Reengineering) på Astra Hässle, där man genom att använda ett webb-baserat system för insamlingen av kliniska data, drastiskt kunnat reducera ledtiden i insamlingen.

Framtagningen av ett nytt läkemedel kan ta upp till 12 år och kosta miljardbelopp. Samtidigt minskar långa utvecklingcykler patentskyddstiden. Under de senaste åren har därför många läkemedelsföretag genomfört stora förändringsprojekt med syfte att korta ledtider i FoU-processen. I detta sammanhang spelar informationstekniken en viktig roll för att stödja och utveckla processerna.

Standardiserade processer och gemensamma system ger inte alltid de förbättringar man förväntat. Detta hade Astra Hässle erfarenhet av från tidigare projekt. I samband med att det webb-baserade systemet togs fram, förändrade man därför även processen, så att den inte längre på samma sätt föreskrev hur och av dem olika arbetsuppgifter skulle utföras.

– När man använder sig av webb-baserade lösningar måste samtidigt det gängse organisatoriska tankesättet överges. Forskningsverksamheten måste betraktas i termer av processer, kompetenscentra och projekt, istället för i organisatoriska enheter med olika funktioner, säger Kai Simon.

Tid för disputation: fredag 11 april kl 15
Plats: Institutionen för informatik, Viktoriagatan 13, Göteborg
Avhandlingens författare: Kai Simon
Avhandlingens titel: “BPR in the Pharmaceutical Industry”


Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Kai Simon, e-post kai.simon@img.com, telefon +41-(0)79-2015943

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera