Tema

En timma med läkaren kan förebygga diabetes

– Det går faktiskt att förebygga diabetes genom rådgivning vid ett enda tillfälle, då läkaren tar sig tid att resonera med patienten om hennes speciella hälsovärden och hennes speciella livssituation. Det menar allmänläkaren Jonas Lidfeldt, som prövat detta i en stor studie av medelålders kvinnor i Lundaområdet.

Det finns många studier av mäns allmänna hälsa, men få motsvarande studier av kvinnor. Det är en bakgrund till Jonas Lidfeldts undersökning, som omfattar nära 7 000 kvinnor mellan 50 och 59 år.

Undersökningen visade att många av kvinnorna hade dittills okända hälsoproblem. Mer än 27 procent av dem ansågs till exempel ha högt blodtryck, men bara hälften behandlades för detta – den andra hälften kände inte till sitt höga blodtryck. 14 procent av kvinnorna hade nedsatt sockertolerans (ett förstadium till diabetes) och 6.4 procent hade diabetes. Av de senare hade merparten, 4.8 procent, inte känt till sin sjukdom.

– Andelen kvinnor med diabetes stämmer med internationella undersökningar. Enligt dessa brukar fler kvinnor än män ha typ 2-diabetes. Däremot stämmer den inte med sjukvårdsstatistiken från bland annat Skåne, där män oftare får behandling för diabetes. Resultaten tyder alltså på att det finns ett stort oupptäckt behov av vård för kvinnor med åldersdiabetes, säger Jonas Lidfeldt.

Av de 7 000 kvinnorna kallades ungefär hälften tillbaka för en förnyad undersökning. Det var de kvinnor som hade övervikt, högt blodtryck, diabetes i familjen och andra riskfaktorer för diabetes. Alla fick en s k sockerbelastning utförd samt ungefär en timmas läkarrådgivning. Testresultaten diskuterades, och Jonas Lidfeldt gav råd om kost, motion, rökning och alkohol.

Rådgivningen gav goda resultat. När man efter drygt två år följde upp de nära 500 kvinnor som haft nedsatt sockertolerans, så hade 12 procent av dem utvecklat diabetes men 40 procent hade lyckats nå en normal sockeromsättning. Det är ett nästan lika bra resultat som det som åstadkommits i två internationella projekt med regelbundna träffar, gruppundervisning och andra mer kostnadskrävande insatser.

– Att en läkare tar sig tid att sitta i en hel timme och diskutera en persons hälsa verkar ge budskapet tyngd, så att personen i fråga verkligen tar det till sig, menar Jonas Lidfeldt.

Han har velat prova en metod för hälsoundersökning och rådgivning som det är realistiskt att kunna tillämpa i dagens svenska sjukvård. De mätningar som ingår är inte dyra eller komplicerade, och tiden som läkaren lägger ner på rådgivning bör ganska snabbt kunna sparas in på ett minskat antal diabetesfall.

Jonas Lidfeldt disputerar den 11 april på avhandlingen Health in middle-aged women, with emphasis on features of the metabolic syndrome and related markers for diabetes. Jonas Lidfeldt träffas på tel 046-16 30 39 eller 070-54 371 54, jonas.lidfeldt@smi.mas.lu.se.

En timma med läkaren kan förebygga diabetes

 lästid ~ 2 min