Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2003

Modern mätteknik och spårbarhet förbättrar skog-träbranschens lönsamhet

Utvecklingen av skogsnäringen kommer i framtiden att bestämmas av vad kunden vill ha. Möjligheten att matcha träproduktens egenskaper och kundens krav blir då avgörande för branschens lönsamhet.

Sorin Chiorescu vid Luleå tekniska universitets campus i Skellefteå disputerade den 4 april med sin avhandling “The Forestry-Wood Chain: Simulation Technique-Measurement Accuracy-Traceability Concept” .

Han har i sin forskning undersökt tillförlitligheten hos några metoder och verktyg för analys och uppföljning av tillverkningsprocessen inom skog-trä kedjan. Avhandlingen omfattar tre viktiga delar: Simuleringsteknik, krav på mätnoggrannhet för mätning av stockar och stammar och möjligheten att spåra enskilda stockar och virkesstycken i förädlingskedjan.

– Jag har i min forskning visat att det finns stora möjligheter att förbättra träbranschens konkurrenskraft på en alltmer kundorienterad marknad genom att använda modern mätteknik, spårbarhetstänkandet och avancerad simuleringsteknik, säger Sorin Chiorescu.

– Nästa steg i utvecklingen blir industriell implementering i större skala.

Disputation genomfördes den 4 april, opponent var professor Gero Becker från University of Freiburg, Tyskland.

Upplysningar: Kersti Bergkvist tel. 0910-58 53 34, kersti.bergkvist@tt.luth.se eller
Sorin Chiorescu, tel 0910-285615, sorin.chiorescu@tratek.se
Bild för fri publicering finns att hämta på www.tt.luth.se/Pressrum/Index.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera