Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2003

Metoder för att frigöra kemiska ämnen

I morgon fredag 4 april disputerar Cristina Sanchez vid Institutionen för analytisk kemi, Stockholms universitet på en avhandling som rör främst metoder inom den analytiska kemin där en väsentlig reduktion av användningen av lösningsmedel jämfört med konventionella metoder beskrivs

Arbetet behandlar huvudsakligen extraktionsmetoder, dvs. de metoder som används för att frigöra kemiska ämnen från olika typer av prover för vidare analys.

Doktorsavhandlingens titel: Development of Methods for Solventless or Low Volume Solvent Extractions

Disputationen äger rum fredag den 4 april kl. 10.00 i Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati.

Opponent är professor Karin Markides från Uppsala universitet. Betygsnämnden består av professor Katarina Abrahamsson, Göteborgs universitet, fil.dr Ingela Hägglund, AstraZeneca och fil.dr Lillemor Asplund, Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM) vid Stockholms universitet.

Som framgår är det enbart kvinnliga aktörer vid denna disputation, veterligen första gången vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Cristina Sanchez kan nås på cristina.sanchez@anchem.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera