Tema

Pressträff torsdag 3 april, kl 11.00 – ny skrift: Gendiagnostik i sjukvården – hopp och farhågor

Vilken kunskap finns idag om människans arvsmassa- vid hälsa och sjukdom? Hur bedrivs genetisk diagnostik? Och vilka blir effekterna vid en ökad användning såväl medicinskt som utifrån psykologiska och sociala aspekter? Det är några av frågorna som behandlas i skriften ”Gendiagnostik i sjukvården”.


Skriften vill belysa gendiagnostik i ett brett perspektiv och det är också syftet med pressträffen där några av de medverkande forskarna och läkarna finns på plats. Skriften har producerats efter ett ”state-of-the science”-seminarium som hölls i höstas på samma tema. (www.vr.se/press/index.asp?id=622&dok_id=3020)


Innehåll för pressträffen

Etiska frågor kommer att ställas på sin spets när vi kan upptäcka allt fler sjukdomar redan hos foster och när en genetisk utredning av en person avslöjar sjukdomsrisker för en hel släkt.

Hur, var och med vilken precision används gendiagnostik redan idag i sjukvården? Och vilka former av gendiagnostik finns eller kommer att finnas inom en snar framtid? Varför blir gendiagnostik allt viktigare, vilka är utvecklingstendenserna? Att leva med ärftlig risk – psykosociala aspekter på genetisk diagnostik.

Medverkande

Yvonne Brandberg, docent i psykologisk onkologi, Uppsala universitet

Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, Uppsala universitet

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet
Från Vetenskapsrådet: Håkan Billig, bitr huvudsekreterare ämnesrådet för medicin

Tid och plats

Datum: torsdag 3 april

Tid: 11:00-12:00 (vi bjuder på en lättare lunch efter pressträffen)

Plats: Vetenskapsrådet, sal Linné, Regeringsgatan 56, Stockholm

Anmälan och frågor
OSA onsdag 2 april till:

Annakarin Svenningsson, informationsansvarig medicin

aks@vr.se / 08-546 44 219

eller

Kajsa Eriksson, presschef

kajsa.eriksson@vr.se / 0733-66 62 16 / 08-546 44 216

Pressträff torsdag 3 april, kl 11.00 – ny skrift: Gendiagnostik i sjukvården – hopp och farhågor

 lästid ~ 1 min