Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2003

Högt och lågt i nybörjares läsning

Läsning – och särskilt nybörjares läsning – beskrivs av somliga forskare som en strikt omkodning av bokstäver till ljud, medan andra beskriver läsning som en “gissningslek” där läsaren drar nytta av all möjlig annan information för att undvika det mödosamma avkodningsarbetet.

Kristina Danielsson som har följt 50 nybörjarläsare i deras första läsning konstaterar i sin avhandling, som hon nyligen lade fram vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, att läsarna använder sig av en mängd olika strategier i sin läsning, och att de använder sig av både lägre (t.ex. bokstäverna) och högre språkliga nivåer (t.ex. syntax och textinnehåll).

I avhandlingen analyserar Kristina Danielsson videofilmade inläsningar från 50 svenska nybörjarläsare som läser texter de inte har mött tidigare. Analyserna visar att läsarna i stor utsträckning gör felläsningar som är grafiskt lika textordet, men också att merparten av felläsningar leder till riktiga svenska ord och/eller till ord som passar in i textens syntax eller semantik. De fel som leder till nonsensord, och/eller felaktig syntax eller semantik, korrigeras oftare än dem som passar bättre språkligt. Analyserna visar också att de ord som ofta leder till felläsningar kan vara grafiskt komplexa eller ljudstridigt stavade, men även att det textuella sammanhanget ibland tycks påverka om ord blir fellästa eller inte. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att läsarna använder sig av olika avkodningsstrategier för olika typer av ord redan tidigt i sin läsning. Det visade sig i att högfrekventa ord ofta lästes som helord, medan mindre vanliga ord (eller ord med mycket komplex stavning) oftare blev ljudade, och det även när läsarna hade kommit relativt långt i sin läsutveckling. Det här resultatet går emot tidigare läsutvecklingsmodeller där man ofta har antagit att läsare går igenom olika stadier där kvalitativt olika strategier används.


Doktorsavhandlingens titel: Beginners Read Aloud. High versus Low Linguistic Levels in Swedish Beginners Oral Reading.

Kristina Danielsson nås på tfn 08-674 70 75 eller e-post kristina.danielsson@nordiska.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera