Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2003

Besovrum – självlikformiga fraktaler

Weiqiang Jins avhandling rör karakterisering av Besovrum på självlikformiga fraktaler. Besovrum är ett viktigt funktionsrum inom analys, som är en gren av matematiken.

Besovrum på självlikformiga fraktaler är ett ganska nytt forskningsområde.

Haar wavelets av högre grad är ett nyttigt hjälpmedel inom analys. Besovrum på självlikformiga fraktaler kan karakteriseras med hjälp av wavelet-koefficienter. I avhandlingen ges exempel på Haar wavelets av högre grad på vissa självlikformiga fraktaler, t ex Cantormängden och Sierpinskitriangeln.

En annan metod, så kallade B-splines, användes i avhandlingen för att konstruera ortonormerade baser. Besovrum kan också karakteriseras med hjälp av koefficienterna av funktionen med avseende på de ortonormerade baserna.

Resultaten i avhandlingen förenklar analysen av Besovrum på självlikformiga
fraktaler.

Fredagen den 4 april försvarar Weiqiang Jin, matematiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Characterizations of Besov Spaces on Self-similar Fractal Sets. Svensk titel: Karakterisering av Besovrum på självlikformiga fraktaler. Disputationen äger rum kl. 13.15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Dr. Anna Kamont, Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences, Polen.

Kontaktinformation
Weiqiang Jin är uppvuxen i Shanghai, Kina. Han är nu bosatt i Umeå.

Weiqiang Jin nås på:

Tel: 090-786 99 24
E-post: wq@abel.math.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera