Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2003

Margaret Atwoods kvinnor

Katarina Gregerdotter, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat tematiken i tre romaner av den kanadensiska författarinnan Margaret Atwood.

Avhandlingens fokus ligger på de kvinnliga karaktärerna och deras relationer till varandra. I deras relationer synliggörs könsmaktordningen där kvinnornas huvudsakliga funktion är att bevaka både sig själva och andra kvinnor. Det är sålunda ett patriarkat som inte längre kräver mäns närvaro som beskrivs. I dessa problematiska vänskapsrelationer finns dock också grogrund till att tillsammans skapa nya självbilder.

Lördag den 29 mars försvarar Katarina Gregersdotter, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Watching Women, Falling Women. Power and Dialogue in Three Novels by Margaret Atwood. Svensk titel: Sedda/Seende Kvinnor, Fallande Kvinnor: Makt och Dialog i Tre Romaner av Margaret Atwood.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är docent Britta Olinder, Institutionen för engelska, Göteborg universitet.

Kontaktinformation
Katarina nås på:
Tel: 090-786 77 36
Mobil: 070-779 26 29
E-post: katarina.gregersdotter@engelska.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera