Tema

Kungabesök vid Fernströmstiftelsens 25-årsjubileum

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia kommer att besöka Lund i höst i samband med utdelningen av Fernströmstiftelsens priser för medicinsk forskning. Stiftelsen fyller i år 25 år, och prissumman för det nordiska priset har i samband med detta fördubblats till en miljon kr. Prisutdelningen sker som vanligt i anslutning till Forskningens Dag, som arrangeras av universitetets medicinska fakultet.

Fernströmstiftelsen grundades 1978 av skeppsredaren dr Eric K Fernström och har sin bas vid medicinska fakulteten i Lund. Förutom det nordiska priset delar stiftelsen varje år ut 600 000 kr i lokala priser till yngre forskare utvalda av landets sex medicinska fakulteter. Stiftelsen ordnar också vetenskapliga symposier, i år jubileumssymposiet ”Functional genomics and inflammatory diseases” den 23-25 oktober.
Prissumman för det nordiska priset har tidigare varit 500 000 kr, men fördubblas från och med i år till en miljon kr.
– Ett skäl till detta är att vi vill hedra stiftelsens 25-årsjubileum, säger stiftelsens ordförande dr Elisabeth Fernström.
– Ett annat är att vi vill visa vår uppskattning av det goda samarbetet med medicinska fakulteten i Lund och med de olika priskommittéerna runtom i landet. Den medicinska forskningen ligger också mig personligen mycket varmt om hjärtat.
Fernströmpriset delas traditionellt ut i samband med Forskningens Dag i Lund. Det är ett arrangemang med föredrag och utställningar om medicinska forskningsrön, som i år infaller den 3 november. Kungaparet kommer att delta vid prisutdelningen för tredje gången – de två första gångerna var vid Fernströmstiftelsens fem- och tioårsjubileer.
Det preliminära temat för årets Forskningens Dag är Barn och handikapp. Programmet i Lund kommer att upprepas vid Forskningens Dag i Malmö, som i år infaller dagen efter, dvs den 4 november.

Mer information Monica Vikingsson, tel 046-17 20 95, e-post fernstrom@medfak.lu.se. Om Fernströmstiftelsen, se www.medfak.lu.se/fernstrom.

Kungabesök vid Fernströmstiftelsens 25-årsjubileum

 lästid ~ 1 min