Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2003

Starkt samband mellan psoriasis och ledinflammationer

Mer än 30% av dem som hade psoriasis i huden visade sig ha inflammation i leder eller rygg. Det framgår av en avhandling som Gerd-Marie Alenius försvarar vid Umeå universitet den 28 mars.

Psoriasisartrit är en inflammatorisk led- och ryggsjukdom som är associerad med hudsjukdomen psoriasis. Den kan vara mild, övergående och drabba ett fåtal leder men också vara mycket aggressiv, drabba många leder och ge svåra ledskador. Det är inte alltid man ser förhöjd sänka eller andra tecken på inflammation i blodproverna.

I avhandlingen studeras de olika sjukdomsuttrycken. Möjliga sjukdomsgener har undersökts hos patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Mer än 30% av dem som hade psoriasis i huden visade sig ha inflammation i leder eller rygg, vilket är vanligare än man hittills har ansett. Räknar man in även andra symtom, t.ex. inflammation i senor och senfästen, drabbades nästan hälften av dem med psoriasis. Ledinflammationerna gav skador i lederna i 60% av fallen och när ledsjukdomen drabbade många leder var risken större för en svårare sjukdomsbild. Vissa av dem som drabbas av psoriasisartrit kan få påverkan på andra organ och avhandlingen visar ökad risk för njurpåverkan hos dem som har höjd sänka.

Några starka samband mellan psoriasisartrit och de gener som undersöktes kunde inte hittas och ingen enskild sjukdomsgen kunde identifieras. Däremot tycks vissa gener kunna påverka hur sjukdomen uttrycker sig. En av de undersökta generna som visade ett visst samband med psoriasisartrit har också hittats vid andra sjukdomar, t.ex.ledgångsreumatism och diabetes. Sannolikt krävs flera olika gener för att psoriasisartrit skall utvecklas.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, Umeå universitet, och har titeln “A clinical and genetic study of psoriatic arthritis”. Svensk titel: “En klinisk och genetisk studie av psoriasisartrit”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Marjatta Leirisalo-Repo, Institutionen för medicin, enheten för reumatologi, Helsingfors universitet, Finland.

Kontaktinformation
Gerd-Marie Alenius är specialistläkare vid enheten för reumatologi, Norrlands universitetssjukhus, tel. 090-785 16 76, e-post: gerd-marie.alenius@medicin.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera