Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2003

Stamcellers utveckling – inte bara vilka och var utan också NÄR

Ytterligare ett steg på vägen till kunskapen om nervsystemets utveckling har nu tagits. För första gången har faktorer som avgör när en cell utvecklas till en annan blivit identifierade.

Under de senaste tio åren har många framsteg gjort för att utröna vad som styr hur olika typer nervceller utvecklas ur en stamcell och var, framför allt i hjärnan, som vilken cell bildas. Nu har en forskargrupp, med huvudsäte vid Karolinska Institutet, beskrivit olika signalsubstanser som också kontrollerar tidsordningen för neurala stamcellers utveckling.

Forskarna har studerat utvecklingen av motoriska och serotonerga neuroner från samma typ av ursprungscell hos möss. Genom att studera utvecklingen under tid har flera så kallade transkriptionsfaktorer identifierats, som avgör när en viss cell ska bildas. Ett oväntat fynd var att samma faktorer tidigare var kända för att reglera var en viss typ av neural cell bildas.

– Att upptäcka att dessa redan kända proteiner har nya hittills okända roller är fängslande. Resultaten visar hur tätt sammanflätade tids- och rumsaspekterna av hur nervceller utvecklas är, säger docent Johan Ericson, Karolinska Institutet.

Resultaten publiceras i veckans nummer av tidskriften Genes & Development, se www.genesdev.org under Advance Online Articles.

För mer information kontakta:
Johan Ericson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet,
tel 08-728 7334 eller mail johan.ericson@cmb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera