Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2003

Från överlevnad till levebrödstrategier i Afrikas torrområden

Hur man i Afrikas torrområden ska kunna klara livsmedelskriser och samtidigt bygga hållbara samhällen är ett problem som forskare och politiker har uppmärksammat under senare år.

Utgångspunkten för Emma Liwengas doktorsavhandling är att förhållanden i torrområden kan förbättras om vi bättre förstår hur hushållen hanterar sina resurser under livsmedelskriser. Hon har studerat hur folk i Tanzanias torrområden, trots livsmedelskriser och hotande hungersnöd, försöker bygga långsiktigt hållbara levebrödsstrategier.

Liwenga har gjort sina undersökningar bland Gogo-folket i centrala Tanzania. Där har livsmedelsbrist återkommit flera gånger under historiens lopp. Befolkningen har utvecklat lokal kunskap både i hur man odlar jorden och i hur man överlever under torka och missväxt. Liwenga visar att befolkningen i byarna inte alls är homogen utan består av olika sociala grupper med helt olika strategier. Det är framförallt kontroll över arbetskraft – egen och andras, som gör att de olika grupperna har olika förutsättningar att klara säsongsvariationerna under jordbruksåret. De rika hushållen har mycket större möjligheter att mobilisera arbetskraft och kan därmed ackumulera ett överskott. Hushåll i mellangruppen är flexibla i sitt utnyttjande av hushållets egen arbetskraft och kan därför följa säsongernas växlingar. Men för de fattigaste hushållen har flexibiliteten bara den innebörden att de kan sälja sin arbetskraft – oberoende av jordbruksåret. De olika sociala grupperna har alltså olika möjligheter att gå från kortsiktig överlevnad till mer uthålliga levebrödsstrategier. Författaren har studerat fem olika aktiviteter som folk i ökande utsträckning tar till idag: ölbryggning, biskötsel, kolning, saltsjudning och tomatodling.

Emma Liwenga är forskare vid Institute of Resource Assessment i Dar es Salaam, Tanzania, men har bedrivit sina forskarstudier vid Kulturgeografiska institutionen, vid Stockholms universitet. De senaste fyra åren har hon växlat mellan fältarbeten i Tanzania och avhandlingsskrivande i Stockholm.

Doktorsavhandlingens titel: Food Insecurity and Coping Strategies in Semiarid Areas: The Case of Mvumi in Central Tanzania.
Disputationen äger rum fredag 21 mars kl 13.15 i William-Olsson-salen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är dr Tor Arve Benjaminsen, Norges Landbrukshögskole.

Emma Liwenga kan nås på telefon 08-16 48 65, e-post emma.liwenga@humangeo.su.se (Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera