Tema

Föreläsning om organtransplantation

Måndag 17 mars föreläser professor Janet Radcliffe-Richards på det kontroversiella temat ”Kidneys for sale – on the procurement of organs for transplantation purposes”

Föredraget, som är på engelska, följs upp av en kommentar från docent Håkan Gäbel från socialstyrelsen. Därefter följer en fri debatt.

Professor Radcliffe-Richards är en framstående internationell bioetiker, verksam vid Kings College i London. Hon underkastar i sitt föredrag föreställningen att en marknad för organ för transplantationsändamål skulle vara moraliskt förkastligt en kritisk prövning.

Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré.

Tid: Måndag 17 mars kl. 18.00
Plats: Hörsal 7, hus D, Södra huset, Frescati


Närmare upplysningar lämnas av professor Torbjörn Tännsjö vid Filosofiska institutionen, e-post torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se

Föreläsning om organtransplantation

 lästid ~ <1 min