Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2003

Försvarspolitiska principer genomförs inte

Endast fem procent av svenska myndigheter har en plan för att kunna höja försvarsförmågan inom en ettårsperiod. Övriga myndigheter upplever att de antingen inte kan, vill eller förstår hur de politiska direktiven ska genomföras. 62 procent avvaktar genomförandet medan 22 procent uppger att de inte kommer att genomföra direktiven.

Detta visar en doktorsavhandling som läggs fram av Birgitta Rydén, statsvetare vid Örebro universitet/Försvarshögskolan. Hon har bland annat undersökt den offentliga förvaltningen och hur de genomfört principen om den anpassningsbara försvarsförmågan. En princip som försvaret av Sverige baseras på.
– Risken för att det skall bli krig i Sverige är enligt politikerna minimal, säger Birgitta Rydén. Den offentliga förvaltningen skall ändå planera för att kunna möta ett krig vilket gör att den offentliga förvaltningen ställs inför ett dilemma. Samtidigt som man anpassar sin verksamhet till ett bättre säkerhetspolitiskt läge skall man planera för ett sämre läge.

I avhandlingen konstateras att endast 26 aktörer eller fem procent av 490 tillfrågade aktörer inom civila och militära myndigheter samt kommuner, gjort en plan för att försvarsförmågan skall kunna höjas inom en ettårsperiod.
– Man pratade visserligen om principen, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå men den var svår att konkretisera i särskilda planer, säger Birgitta Rydén. Från tjänstemannahåll framförs att man inte ger principen särskilt hög trovärdighet och att man inte har tid för att verkställa den här typen av politiskt beslut. Man upplever att man varken kan, vill eller förstår i någon särskilt stor utsträckning. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan, som försvaret av Sverige baseras på, var i praktiken inte var mer än en svävande symbol.

Rydéns undersökning är gjord under perioden 1997-2001, en period då riksdagens nuvarande talman Björn von Sydow var försvarsminister. von Sydow är också opponent på avhandlingen när den läggs fram fredagen den 14 mars klockan 13.00 i Aulan, Örebro universitet. Avhandlingen har titeln “Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan – Ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001.”

För mer information kontakta Birgitta Rydén 08-788 97 78, 0733-38 10 61
eller e-post: birgitta.ryden@fhs.mil.se.

Fotografi på Birgitta Rydén finns att hämta i pressrummets bildarkiv på adressen
http://www.oru.se/massmedia/bild.html#ryden

Kontaktinformation
För mer information kontakta Birgitta Rydén 08-788 97 78, 0733-38 10 61
eller e-post: birgitta.ryden@fhs.mil.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera