Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2003

Studentrekrytering i Asien ska inspirera svenska universitet och högskolor

Anders Törnvall, professor i Interkulturell kommunikation vid Mälardalens högskola, har av Riksbankens Jubileumsfond tilldelats 100.000 kronor för forskning om rekryteringsstrategier och forskningssamverkan vid universitet i Japan, Kina och Korea samt vid ett antal amerikanska universitet.

Dessutom ska metoder för nätverksuppbyggnad mellan universitet, företag, forskningsinstitut och organisationer i olika länder i Asien studeras och analyseras för att så småningom kunna appliceras på svenska universitet och högskolor.

Universitet och forskningsinstitutioner i främst USA, Kanada, Japan – och inte minst i Australien – rekryterar systematiskt och framgångsrikt forskare och duktiga studenter från Sydostasien och Indien. Dessa sätts in i forsknings- och utvecklingsprojekt som både ger kunskapstillförsel och pengar, vilket på lång sikt gynnar inte bara universitetet utan även regionen och nationen.
I Sverige finns ingen sådan verksamhet eller motsvarande satsningar.

Anders Törnvall är sedan 1999 professor i interkulturell kommunikation vid Mälardalens högskola och ansvarig för flera Asienprogram samt för den magisterutbildning med inriktning mot interkulturell kommunikation som startar vid högskolan hösten 2003. Han är även ansvarig för Center for Asian European Studies and Research, (CAESAR) som är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Linköpings universitet gällande forskar-, student- och doktorandutbyten samt gemensamma forskningsprojekt.
Han är också docent vid Linköpings universitet och har bland annat forskat om personalutveckling vid japanska företag samt värderingsmönsters betydelse för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Asien.
Under många år har Anders Törnvall arbetat i Asien, främst med utbildningsfrågor och nätverksbyggande och har bland annat varit gästprofessor vid Meiji University i Tokyo.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Törnvall, professor i interkulturell kommunikation, tel 0708-37 04 30, 013-28 15 16.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera