Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2003

Större ohälsorisker bland ensamföräldrar och deras barn

Ensamförälderskap innebär högre risker för svår ohälsa (som kräver sjukhusvård) och förtida dödlighet, både bland mödrar, fäder och barn. Det framgår av en avhandling som Gunilla Ringbäck Weitoft försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Avhandlingens registerbaserade studier följer sjuklighet och dödlighet bland ungefär 700 000 mödrar och fäder och nära en miljon barn under 1990-talet. Resultaten tyder på att ensamförälderskap innebär högre risker för svår ohälsa (som kräver sjukhusvård) och förtida dödlighet, både bland mödrar, fäder och barn. Ensamstående mödrar hade förhöjda sådana risker jämfört med sammanboende mödrar. Ensamstående fäder, med vårdnad om sina barn hade också förhöjda dödlighetsrisker men det var framförallt ensamstående fäder som inte bodde tillsammans med sina barn samt ensamstående barnlösa män som hade de högsta dödsriskerna. De mest förhöjda riskerna bland både män och kvinnor fanns när det gällde psykisk ohälsa, självmord och missbruk. Att växa upp i ett ensamförälderhushåll verkar innebära mer än fördubblad risk för psykisk sjukdom, självmord/självmordsförsök och missbruk, och även ha ett samband med en lägre utbildningsnivå som vuxen.

En betydande del av dessa överrisker verkar bero på att ensamstående föräldrar i genomsnitt har sämre ekonomiska och sociala förhållanden och på att en större andel människor med sämre hälsa ingår i gruppen. Med andra ord kan det vara den sämre hälsan som leder till ensamståendet snarare än tvärtom. När analysen tog hänsyn till socioekonomiska faktorer och tidigare sjukhusvård minskade överriskerna i samtliga grupper. Socialbidrag och boende (hyrande istället för ägande) verkade ha en stor betydelse för sambanden.

Tolkningen av resultaten måste beakta att dödlighet och svårare sjuklighet (som kräver vård på sjukhus) är ovanliga företeelser och att de flesta inte drabbas. Mindre studier, baserade på urval i befolkningen har visat att även mer vanliga utfall, som lättare psykisk ohälsa, förekommer oftare bland barn och föräldrar i enförälderhushåll. Sådana data på befolkningsnivå skulle med större säkerhet kunna besvara den mer allmänna frågan om ensamförälderskap i sig innebär en större utsatthet som allmänt leder till ohälsa bland barn och föräldrar, eller om det i denna grupp finns en ansamling av rejält utsatta människor som står för hela överrepresentationen av ohälsa.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, samt Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen, och har titeln “Lone parenting, socioeconomic conditions and severe ill-health”. Svensk titel: “Ensamförälderskap, socioekonomiska förhållanden och svårare ohälsa”.
Disputationen äger rum kl 09:00 i Rosa salen (Sal B), 9 tr., Tandläkarhögskolan i Umeå.
Fakultetsopponent är professor Denny Vågerö, Chess – Centre for Health Equity Studies, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Gunilla Ringbäck Weitoft kommer ursprungligen från Lycksele men bor numera i Stockholm och arbetar vid Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen. Hon finns på tel. 08-55 55 3669
E-post: gunilla.ringback@sos.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera