Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2003

’’Invandrarfilmer’’ både ifrågasätter och befäster föreställningar om invandrare

I avhandlingen Tigerns avklippta morrhår analyseras hur svenskar och “invandrare” framställs i de så kallade “invandrarfilmerna”, vilka tillsammans bildar en ny genre i svensk film från och med år 2000.

Rasism och främlingsfientlighet utgör en förtryckande vardagsverklighet för en mängd invandrare i det svenska samhället. Motsättningar mellan den västerländska kulturen och mellanösterns kulturer är en av de centrala konfliktlinjerna i dagens samhälle. Ofta tar man i debatten fasta på de påstådda olikheterna mellan människor från de olika kulturerna. Dessa fakta gör det viktigt att uppmärksamma och analysera de bilder och berättelser som medverkar till att skapa vår uppfattning om kulturskillnader mellan olika etniska grupper i samhället.

En huvudsaklig slutsats i Carina Tigervalls avhandling (sociologiska institutionen, Umeå universitet)  är att filmer som Vingar av glas och Jalla! Jalla! till viss del ifrågasätter och nyanserar traditionella bilder av invandrare, som till exempel bilden av den äldre invandrarmannen som en maktfullkomlig patriark och den unga invandrarkvinnan som ett hjälplöst offer. Men samtidigt befäster vissa av de studerade filmerna andra vanliga föreställningar om invandrare, och speciellt då invandrarmän, vilka framställs som totalt olika oss svenskar i många avseenden.

Vissa teman i några av filmerna kan exempelvis kopplas till det medierna kallar hedersmordsdebatten. Vissa muslimska män framställs som oförstående till, eller till och med motståndare mot, invandrarungdomarnas önskan att på västerländskt sätt själva välja sina kärlekspartners. Därigenom förstärker filmerna föreställningarna om invandrare, främst muslimska män, som totalt olika och mindre mänskliga än oss svenskar.

Fredagen den 14 mars försvarar Carina Tigervall, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin licentiatavhandling: “Tigerns avklippta morrhår. Vi och de Andra i den nya svenska filmen anno 2000”.
Disputationen äger rum i Humanisthuset, hörsal E, kl. 10.15.
Fakultetsopponent är Docent Tytti Soila, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Carina Tigervall är född 1962 och uppvuxen i Docksta, Kramfors kommun i Ångermanland.

Carina Tigervall nås på:

Tel: 090-786 59 84
Hem: 090-77 22 38
E-post: carina.tigervall@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera