Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2003

Ekonomisk frihet, tillväxt och miljö – sambanden mer komplexa än man trott

Doktorsavhandling av Susanna Lundström vid Nationalekonomiska Institutionen

Trots att ekonomer har ägnat mycket kraft åt att förstå varför det finns inkomstskillnader mellan länder, finns klyftan mellan rika och fattiga kvar. Ett problem med den klassiska tillväxtteorin är att den tar den institutionella miljön för given. Men den sociala, juridiska och politiska kontexten är avgörande för hur ekonomiska instrument fungerar. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Göteborg betonas vikten av att titta på de enskilda delarna i sig, eftersom de skiljer sig vad gäller vad de påverkas av, och hur de i sin tur påverkar både tillväxt och miljökvalitet.

Avhandlingen visar att ökad politisk frihet (demokrati) i u-länder verkar öka marknadens roll i förhållande till staten och öka öppenheten för internationell handel. Det finns inga tendenser på att en ökad politisk frihet skulle leda till en mindre liberal ekonomisk politik.

Hur ekonomisk frihet påverkar tillväxten har också studerats. Där bekräftas, att även om ett index av ekonomisk frihet visar på en positiv relation till tillväxt, är vissa typer av frihet mer betydelsefulla för tillväxt än andra, och vissa typer av liberalisering behöver inte leda till tillväxt. Förbättring av äganderättsstrukturen och det juridiska systemet verkar vara den mest betydande variabeln för den tidigare visade positiva effekten av ekonomisk tillväxt och frihet.

I avhandlingen har även den ekonomiska frihetens direkta effekter på miljön studerats. Det finns få tendenser till någon effektivitetseffekt för koldioxidutsläpp, dvs att färre resurser används för samma produktion, eller att ökad handelsfrihet skulle påverka koldioxidutsläppen. Däremot verkar det finnas en stabilitetseffekt via att individer vågar ta långsiktiga investeringsbeslut. Denna effekt minskar koldioxidutsläppen i länder med en liten industrisektor och ökar utsläppen i länder med stor industrisektor. Om man även tar med att ekonomisk frihet påverkar storleken på produktionen i ett land, som i sin tur påverkar utsläppen, ser bilden annorlunda ut.

Tid för disputation: onsdag 3 mars kl 13.00
Plats: Sal E44, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Susanna Lundström
Avhandlingens titel: “On Institutions, Economic Growth and the Environment”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Susanna Lundström, tel 031-773 5252, e-post Susanna.Lundstrom@economics.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera