Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2003

Västsvenskt universitetssamarbete inom tekniksektorn

Chalmers Lindholmen och Högskolan i Skövde startar till hösten en gemensam byggutbildning som går ut på att studenterna läser halva utbildningen i Skövde och halva i Göteborg. Examensarbetena ska göras på företag i Skaraborg, och Byggmästarföreningen i Skövde finansierar pendlingen mellan städerna genom att ge ut stipendier.

Byggbranschen i Skaraborg har haft svårt att rekrytera färdigutbildade byggingenjörer. Eftersom byggämnena inom ingenjörsvetenskap inte ges vid Högskolan i Skövde, har skolan hittills inte haft någon byggingenjörsutbildning i sitt programutbud. Därför har studenter från Skaraborgstrakten som vill läsa till byggingenjör fått söka sig till andra högskolor i landet, framför allt till Chalmers Lindholmen i Göteborg och sedan har de till stor del blivit kvar i Göteborg.

– Genom den här gemensamma satsningen tror vi att vi får behålla de [03022färdigutbildade byggingenjörerna inom vår region i större utsträckning. De flyttar inte och hinner inte rota sig på annan ort som annars lätt blir fallet, säger Leif Larsson, rektor på Högskolan i Skövde. Under den treåriga utbildningen läser studenterna basämnena i Skövde och pendlar till Göteborg för att läsa sina byggämnen.

Delegationen för regional samverkan om högre utbildning har tilldelat de västsvenska högskolorna 3 miljoner kronor för ökat samarbete i uppgiften att kompetensförsörja västsvenskt näringsliv. Pengarna ska i första hand användas för att utveckla och stärka organisationen för ett gränsöverskridande samspel med regionens näringsliv, både avseende utbildning och forskning.

– De västsvenska högskolorna måste tillsammans skapa en gemensam kunskapsbas med ett utbud av kurser som ska vara enkelt tillgängliga vid rätt tid och plats och styrda av de utbildningsbehov som finns i regionen, säger Bernt Rönnäng, rektor på Chalmers Lindholmen. Samarbetet mellan Chalmers Lindholmen, Högskolan i Skövde och näringslivet i Skaraborg kring utbildningen av byggingenjörer är ett viktigt genombrott i detta arbete, menar han.

15 studenter i Skaraborg erbjuds den nya byggutbildningen som startar till hösten 2003.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Bernt Rönnäng, rektor Chalmers Lindholmen, tel 031-772 2730
Sven Lyngfelt, prefekt Institutionen för byggteknik, Chalmers Lindholmen, tel 031-772 1138

eller

Leif Larsson, rektor Högskolan i Skövde, tfn 0500-44 81 43
Hans Johansson, prefekt institutionen för ingenjörsvetenskap, tfn 0500-44 85 01.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera