Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2003

Skräddarsydda material från skogen

I ett doktorsarbete på Chalmers har Åsa Linder studerat ytegenskaper hos cellulosa, som bland annat finns i ved, och hur man med andra komponenter i ved kan modifiera sammansättning och struktur hos cellulosaytor. Därigenom kan man förbättra material och produkter där cellulosa är en viktig beståndsdel, till exempel papper och hygienprodukter.

Cellulosa utgör den största beståndsdelen i ved och i de flesta landväxter och är därmed en av våra viktigaste naturresurser. Den årliga produktionen av biomassa på land är över 170 miljarder ton, varav mer än hälften är cellulosa. Cellulosa ingår i produkter av papper, plast och textilier samt i hygienartiklar och farmaceutiska produkter. I många tillämpningar är cellulosamaterialets ytegenskaper helt avgörande för egenskaperna hos produkten. Utveckling av nya miljövänliga metoder för att modifiera och styra sammansättning och egenskaper hos cellulosaytor är därför mycket viktigt för utveckling av nya och förbättrade material och produkter.

Åsa Linder har studerat hur man kan använda andra polymera komponenter i ved, så kallade hemicellulosor, för att modifiera sammansättning och struktur hos cellulosaytor. Hemicellulosor, till exempel, xylaner, bildar starka interaktioner med cellulosa och kan därför adsorberas på ytor av cellulosafibrer. Arbetet har fokuserats på vilka faktorer som påverkar adsorptionen och hur processen kan styras för att skapa cellulosaytor med önskade egenskaper. En möjlig tillämpning av resultaten är i kommersiella massakokningsprocesser för att förbättra massaegenskaper som vätning och fiberstyrka hos pappersprodukter.

Avhandlingen “On the Mechanism of Assembly of Xylans onto Cellulose Surfaces”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 6 mars 2003 kl 10.15 i sal KB, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg.

Åsa Linder är från Kinna i Västergötland.

Kontaktinformation
Mer information:
Åsa Linder, Material- och ytkemi, Chalmers tekniska högskola, tel:031-772 3404, e-post: ahe@pol.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera