Tema

Magnus Söderström ny rektor för Mälardalens högskola

Regeringen har beslutat att anställa Magnus Söderström som ny rektor för Mälardalens högskola från den 1 juli 2003. Anställningen löper fram till den 31 december 2007.

Magnus Söderström är docent i pedagogik och har närmast tjänstgjort som rektor vid Växjö universitet sedan 1999. Dessförinnan innehade Magnus Söderström posten som VD vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling i Uppsala.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Magnus Söderström, Växjö universitet, tel 0470-70 80 00 vx.

Magnus Söderström ny rektor för Mälardalens högskola

 lästid ~ <1 min