Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2003

Språkstörningar upptäcks senare hos tvåspråkiga barn

Fast allt fler barn i Sverige talar andra modersmål än svenska har det inte funnits någon forskning kring språkstörningar hos tvåspråkiga barn. Eva-Kristina Salamehs avhandling från Lunds universitet är därför ett pionjärarbete. Hon visar bland annat att språkstörningar hos dessa barn uppmärksammas betydligt senare än hos enspråkiga barn, ibland först i skolåldern.

När det gäller svenskspråkiga barn brukar personalen på barnavårdscentralen uppmärksamma om barnets språk inte utvecklats normalt, och skicka barnet på remiss till logoped. Men när det gäller tvåspråkiga barn sker detta mera sällan.
– Antingen finner man det naturligt att barn med två språk kommer efter i språkutvecklingen. Eller också ser man så många andra problem hos dessa tvåspråkiga familjer att barnets språk inte bedöms som det mest akuta, tror Eva-Kristina Salameh.
Hon har i sin avhandling jämfört enspråkiga och tvåspråkiga barn som remitterats till logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Hon arbetar själv på logopedmottagningen, där man nu med anledning av forskningsresultaten vill börja ett aktivt samarbete med barnavårdscentralerna i Malmö. I första hand gäller det de invandrartäta områdena Rosengård och Möllevången, där logopederna från UMAS ska börja göra besök på barnavårdscentralerna.
Man vill också undersöka varför det, som Eva-Kristina Salamehs studier visar, är en större andel av de tvåspråkiga barnen och deras familjer som antingen inte alls kommer till sin första logopedtid eller som avbryter en behandlingsserie i förtid.
– För en mamma som kanske har flera småbarn, dåliga kunskaper i svenska och dålig kännedom om Malmö kan det vara ett alltför stort företag att ta sig från Rosengård till UMAS, gissar Eva-Kristina Salameh.
En annan möjlig förklaring är att föräldrarnas förväntningar på logopederna inte stämt med verkligheten. Svenska logopeder lägger mycket ansvar på föräldrarna för att barnet ska få språklig stimulans i hemmet, en syn som inte självklart delas av andra kulturer. Eva-Kristina Salameh ser det som viktigt att utreda saken närmare, eftersom barn med grava språkstörningar samlar på sig många andra problem så länge inga hjälpåtgärder sätts in.

Avhandlingen heter Language impairment in Swedish bilingual children – epidemiological and linguistic studies. Disputationen äger rum den 8 mars. Eva-Kristina Salameh träffas på tel 040-33 10 24 (logopedmottagningen) eller Eva-Kristina.Salameh@skane.se. Mer info finns också på http://www.lub.lu.se/dissdb/, klicka på “Medicine”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera