Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2003

EU-miljoner ger fler ledande kvinnor i norr

EUs strukturfondsdelegation ger 2,5 miljoner kronor i riktade jämställdhetsinsatser till ett nytt projekt – “Leda förändring”.Syftet är att Luleå tekniska universitet i samarbete med företag och offentlig förvaltning ska öka andelen kvinnor i ledande positioner i regionen.

Sedan 2001 har universitetet gjort en ambitiös och för universitetsvärlden unik satsning på att utveckla ledarskap i den egna organisationen. Omkring 90 personer har omfattats av programmet, och med EU-stödet kan nu ett kliv tas för samverkan med företag och offentlig sektor.

– Det finns inget annat universitet i landet som satsat så här stort och medvetet på att utveckla ledarskapet och verksamheten, säger projektledare Inger Medin-Olsson.

Universitetet får cirka en miljon kronor per år till och med 2005 för projektet. Från EU kommer 2,5 miljoner och från länsstyrelsen 500.000 kronor. Samtidigt står universitetet för drygt hälften av de totala kostnaderna.

– Det är jätteroligt att vi får stöd för den satsning på ledarutveckling som vi tidigare inlett internt. Deltagarna kan bygga personliga och professionella nätverk, och verkligen aktivt stimulera en samverkan mellan universitetet, näringslivet och den offentliga sektorn,

En viktig del i projektet handlar om personlig utveckling och eget ledarskap.

– De personliga egenskaperna är särskilt viktiga när det gäller ledare som ska ingå i ett förändringsarbete. Det krävs mod, vilja, initiativkraft, strategisk blick och att personen i grunden är en mogen och integrerad person.

Ett övergripande mål för projektet är att bidra till ett mer jämlikt samhälle, där både kvinnliga och manliga förebilder finns.

– Universitetet har för få kvinnliga ledare och förebilder bland professorer, lektorer och forskarhandledare på den tekniska sidan, medan vi inom lärarutbildningen och hälsovetenskap har det omvända förhållandet, säger Inger Medin-Olsson.

Totalt berörs ett 80-tal personer av projektet “Leda förändring” som startar på allvar i januari 2004. Hälften av deltagarna kommer att vara nuvarande och framtida universitetsledare. Den andra hälften plockas ut bland chefer inom näringsliv och offentlig sektor.

Det ska vara 50 procent kvinnor och 50 procent män inom utvecklingsprogrammen i projektet. I synnerhet unga ledarkandidater ska fångas upp, eftersom ledarskiktet behöver föryngras.

Syftet med att blanda ledare från universitetet med chefer från företag och offentlig förvaltning är att de ska lära känna varandra och varandras verksamheter, dela erfarenheter, bygga nätverk och hitta framtida områden för samverkan.

För det pågående interna ledarutvecklingsprojektet finns det en styrgrupp som består av Erik Höglund, dekanus på teknisk fakultet, Sture Brändström, dekanus på filosofisk fakultet, professor Jan Borgbrant samt projektledaren Inger Medin-Olsson.

– För det nya projektet “Leda förändring” har vi en idé om ett projektteam som består av en intern och en extern projektledare i samverkan, och en styrgrupp med extern representation, säger Inger Medin-Olsson.

Kontaktinformation
Upplysningar: Inger Medin-Olsson, tel 0920-49 16 02, Inger.Medin-Olsson@adm.luth.se, Jan Borgbrant, tel 0920-49 14 48, 070-826 38 35, Jan.Borgbrant@ce.luth.se, eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11, jan.nyberg@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera