Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2003

Oförstörande provning visar svagheter vid limning av träfanér

Vid limning av träfanér kasseras idag ca 1 % av produktionen vilket ofta beror på att luftfickor mellan skikt och fanér bildas vid limningsprocessen. Luftfickor innebär sämre hållfasthet och kan så småningom leda till luftbubblor.

Henrik Berglind, forskare vid Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå och även anställd vid Trätek disputerade den 14 februari. Han har i sin doktorsavhandling inriktat sig mot en industriell frågeställning för att se om man med hjälp av termografi kan identifiera luftfickor i fanerade produkter och därigenom få information om produktens kvalitet under pågående produktion.

Termografi är en beröringsfri och oförstörande provmetod och har därför förutsättningar att användas vid on-line provning där felaktiga produkter direkt sorteras ut och förhindrar reklamationer. Genom att samtidigt snabbt identifiera eventuella störningar i tillverkningsprocessen kan man åtgärda problemet och förhindra fortsatt produktion av felaktiga produkter, vilket i förlängningen ger bättre lönsamhet.

I termografi tar man reda på hur strukturen ser ut under ytan i en produkt. Med en värmekamera, några lampor och en PC ser man defektens läge och dess storlek. Henrik Berglind har använt fyra olika termografimetoder; Pulstermografi, Uppvärmningstermografi, Nedkylningstermografi och Lock-in-termografi. De fyra olika termografimetoderna har olika egenskaper och vilken metod man bör använda beror på produktionsförhållanden, defektdjup och krav på inspektionstid.

– De resultat jag kommit fram till bekräftar att man i samtliga metoder kan detektera limbrist, säger Henrik Berglind. Lock-in termografi måste användas off-line medan de övriga metoderna har förutsättningar att användas on-line. Jag har även jämfört termografi mot ultraljud och fått liknande resultat med de båda metoderna. Ultraljud är något långsammare, men å andra sidan kan djupt liggande defekter detekteras bättre med ultraljud än termografi.

Pressbild kan hämtas på: http://www.tt.luth.se/Pressrum/Index.html

Kontaktinformation
Upplysningar: Henrik Berglind, mobil 070-687 92 60 eller
kontaktperson: Kersti Bergkvist 0910-58 53 34, 070-667 53 16, e-post: kersti.bergkvist@tt.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera